Připravované a uskutečněné akce

 • rok 2018

  Vyhlášení výtvarné soutěže pro mládež

  Výtvarná soutěž s názvem "Putování dějinami s Cyrilem a Metodějem" běží od února do května 2018

  Cílem výtvarné soutěže je přiblížit školní mládeži společné kořeny české a slovenské kultury v průběhu 100. výročí oslav státnosti. Velká Morava byla v 9. století první státní útvar na území dnešní České a Slovenské republiky a dalších zemí. Po příchodu byzantské misie v r. 863 - Konstantina (později přijal jméno Cyril) a Metoděje, bratrů a rodáků z řecké Soluně, zažila kulturní rozmach.


 • 30. 11. 2017

  Konference Cyrilometodějské stezky v Hodoníně

  30. listopadu 2017, Konference s názvem "Perspektivy Cyrilometodějské stezky v Jihomoravském kraji"

  Nad perpektivami Cyrilometodějské stezky v Jihomoravském kraji debatovali účastníci konference v Hodoníně. Jedním z cílů bylo aktivizovat lokální subjekty ke spolupráci na projektech. Došlo k podpisu Memoranda o spolupráci mezi sdružením EKSCM a spolkem Svatá Ludmila 1100 let.


 • 4. 7. 2017

  Po stopách Cyrila a Metoděje z Dražovce do Nitry

  4. července 2017, 10 kilometrů z Dražovce přes Zobor a Martinský vrch do Nitry

  Součástí programu slavností Nitra, milá Nitra a Cyrilo-metodějských slavností 2017 bylo 4. července po prvé i akce pod názvem Cyrilo-metodějské putování, aneb Po stopách sv. Cyrila a Metoděje z Dražovce přes Zobor do Nitry.


Doporučené trasy

131 km

Pustevny - Velehrad

Cyrilometodějská trasa vedoucí od Pusteven spojuje tři významné poutní místa Radhošť, Svatý Hostýn a Velehrad.

75 km

Svatý Hostýn - Zlín - Velehrad

Turistická varianta putování po významných poutních místech Cyrilometodějské stezky ze Svatého Hostýna na Velehrad.

60 km

Zlín - Luhačovice - Velehrad

Cyrilometodějská trasa vedoucí po turistických značkách krásnou krajinou propojující významná turistická místa Zlínského kraje.

109 km

Šaštín - Velehrad

Páteřní trasa Cyrilometodějské stezky na území České republiky s přesahem na Slovensko propojující významná poutní místa a hradiště Velké Moravy.

Další trasy

Tiskoviny Cyrilometodějské stezky

Další tiskoviny