Připravované a uskutečněné akce

 • 18.-19.10.2019

  Filmový festival Filmšlap

  Komponovaná akce Filmšlap přilákala na Slovácko zájemce o pěší poutnictví.

  Pilotní, rozsahem malý filmový festival zaměřený na poutnickou tematiku spojený s reálným pěším putováním nazvaný Filmšlap se uskutečnil 18.-19. 10. 2019 v Uherském Hradišti, ve Starém Městě a na Velehradě. Program kombinoval filmové projekce, výstavu fotografií, besedy s tvůrci a představiteli filmu Camino na kolečkách a jiných snímků s tématem poutnictví i zdravotního omezení, Nechybělo pěší putování ze Starého Města do Velehradu zahájené mší sv. celebrovanou Mons. Janem Peňázem v kostele Svatého Ducha.

 • 15.10.2019

  Prezentace Cyrilometodějské stezky v Sofii a ve Vídni

  Usilujeme o rozšíření členské sítě v zemích východní Evropy.

  Prezentovali jsme Cyrilometodějskou stezku na konferenci o nových kulturních stezkách v Podunají organizované bulharským Ministerstvem cestovního ruchu v Sofii 30. 9. 2019 a na setkání se stakeholdery kulturních stezek v evropských makroregionech 14.-15. 10. 2019 ve Vídni. Zde proběhl workshop na téma Cyrilometodějské stezky se stakeholdery z Bulharska, Srbska, Chorvatska, Rumunska, Slovenska či Rakouska.

 • 24.-25.9.2019

  Studijní cesta ve Zlínském kraji

  Zástupci krajů z Moravy a Slovenska poznávali velkomoravského dědictví Zlínského kraje.

  dvoudenní studijní cesta ve Zlínském kraji s cílem podrobně se seznámit s tím nejlepším, co region z pohledu velkomoravského dědictví nabízí. Kulturní dědictví Velké Moravy měli možnost poznat ve dnech 24.-25. 9. 2019 zástupci pěti sousedících krajů na Uherskohradišťsku. Více jak dvě desítky odborníků z Nitranského, Trnavského, Bratislavského, Jihomoravského a samozřejmě Zlínského kraje navštívili v rámci dvoudenní studijní cesty ve Zlínském kraji místa, co kraj z pohledu cyrilometodějského a velkomoravského dědictví, tedy dědictví, pro které je náš kraj v evropském měřítku zcela jedinečným, nabízí.

 • 15.9.2019

  Cyrilometodějská stezka se rozšiřuje na Slovensku

  Aktivitami Slovenského domu Centrope se dostává Cyrilometodějská stezka na Slovensku do povědomí.

  Online Storymapa (kaskádová webstránka, responzívna webová aplikácia, mobilná mapová aplikácia); trhacia mapa (SK a AJ verzia), skladacia mapa - plánovač výletov (pomôcka pre plánovanie výletov žiakov SŠ); knižka o sv. Cyrilovi a Metodovi pre deti (vzdelávacia pomôcka pre MŠ a ZŠ), zvukový interaktívny infopanel pod hradom Devín slúži pre návštevníkov Devína celoročne. Značenie pěší trasy: Bratislava - Doľany dlhá spolu 74,5 km. Marketingová kampaň v médiách (5 článkov v odborných časopisoch, e-kampaň cez portáli TASR a SITA).

 • 14.9.2019

  Setkání Musica Cordis – Hudbou k srdci

  Kulturně-duchovních setkání Musica Cordis se konala na Butkově, Svatém Hostýnu, Velehradě a v Nitře.

  série setkání Musica Cordis – Hudbou k srdci na čtyřech poutních místech – Skalním sanktuáriu Božího milosrdenství Butkov v Trenčínském kraji (2.6.), v bazilikách na Svatém Hostýně (29.6.) a Velehradě (6.7.) ve Zlínském kraji a na Nitrianském hradě v Nitře (14.9.). Při každém koncertu mimořádné umělecké kvality díky zapojení předních umělců (Hradišťan s Jiřím Pavlicou, Slovácký komorní orchestr s Jiřím Pospíchalem, operní sólista Gustav Beláček, Gospel Family z Nové Dubnice s Jurajem Hortem) bylo prezentováno poselství spojení hodnot křesťanského odkazu, kultury, lidské důstojnosti a sounáležitosti.

 • 13.9.2019

  Audio reportáže lokalit Cyrilometodějské stezky

  Cyklus rozhlasových reportáží o lokalitách Cyrilometodějské stezky v česko-slovenském příhraničí.

  Díky spolupráci Petra Slintáka, koordinátora PR aktivit na poutním místě Velehrad, Českého rozhlasu a sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje vznikla série deseti rozhlasových reportáží po cca 12 minutách na význačných místech Cyrilometodějské stezky. V plánu je pokračovat v tvorbě dalšího cyklu reportáží a postupně tak pořizovat autentické audio nahrávky a představovat historická místa díky spolupráci s odborníky, kteří mají k těmto místům mnohdy osobní vztah. Nahrávky je možné poslechnout např. v archivu ČRo.

 • 24.8.2019

  Značené pěší cyrilometodějské trasy uvádíme v život

  Letní putování ze Skalky u Trenčína do Velehradu bylo slavnostně zahájeno v klášteře na Veľké Skalce.

  První z připravované série putování se uskutečnilo ve spolupráci s poutníkem Petrem Hirschem ve dnech 21.-24.6. se slavnostním zahájením ve Skalce u Trenčína s cílem na Velehradě. Tam vyvrcholila letní hvězdicová pouť směřující na toto poutní místo z různých směrů. Zahájení v klášteře Veľká Skalka se zúčastnili nejvyšší představitelé obou sousedících krajů – Trenčínského a Zlínského. ve dnech 5.-8.12. proběhne adventní putování ze Šaštína přes novou lávku mezi Kopčany a Mikulčicemi a dále přes Strážnici a Horu sv. Klimenta na Velehrad.

 • 5.7.2019

  Cyrilometodějské slavnosti

  Na Slovensku a v Česku proběhly začátkem července hlavní Cyrilometodějské slavnosti.

  Bohatý program nabídly četné cyrilometodějské slavnosti, zejména v Terchové, Nitře, na Velehradě a v Bojné. Dnů lidí dobré vůle na Velehradě jsme se zúčastnili v propagačním stánku. Předseda sdružení Jan Pijáček zavítal osobně na slavnosti do Terchové, Nitry i na Velehrad. Slavnosti Nitra, milá Nitra jsme obohatili putování výstavou Putování dějinami s Cyrilem a Metodějem uvedenou v Synagóze Nitra. Proběhl 3. ročník zážitkového putování pro veřejnost na osvědčené trase Nitra-Dražovce – Zobor – Martinský vrch – centrum města Nitra.

 • 3.7.2019

  Delegace z Makedonie navštívila Velehrad

  Radní Jan Pijáček jednal se zástupci Makedonie v zájmu rozšíření cyrilometodějské poutní stezky jižním směrem

  Delegaci významných hostů z Makedonie přijal na Velehradě radní Zlínského kraje Jan Pijáček s cílem navázat kontakty důležité pro budování Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje, a to v jižní trase směřující do Soluně a do Říma. Jan Pijáček jednal s nejvyšším představitelem makedonské církve – Jeho Blažeností Stefanem, arcibiskupem ochridským a makedonským, a také s Jeho Excelencí Prof. Gjorgem Ivanovem, který v letech 2009-2019 vykonával post prezidenta Makedonie.

 • 27.6.2019

  Projekt Brána Pusteven

  ustevny coby součást Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje se dočkají lepšího parkování.

  V rámci 1. etapy projektu Brána Pusteven bude vyřešeno nedostatečné parkování na Pustevnách. Pro Obec Prostřední Bečvu, která má tento projekt realizovat, schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje dotaci ve výši 2,5 milionu korun. Pomůže tak zlepšit turisticky atraktivní místo coby součást Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje, která čítá stovky kilometrů tras na Moravě a v Bratislavském kraji. K těmto se letos nově přidají plánované úseky v Trnavském, Trenčínském, Nitranském a Žilinském kraji.

 • 20.6.2019

  V Močenku u Nitry se konala výroční Valná hromada sdružení

  V Močenku, jedné z členských obcí, se konalo 20. 6. 2019 výroční jednání Valné hromady sdružení.

  Bylo zrekapitulováno a schváleno vyrovnané hospodaření sdružení za rok 2018 a související výroční zpráva, podány informace o projekty v realizaci a přípravě, a jejich financování, přijati noví slovenští členové – obec Terchová a Slovenský dom Centrope, sdružení právnických osob sídlící v Bratislavě. Také byl schválen statut pozorovatele u obce Zalavár (Maďarsko) a Centra pro studium v kulturním rozvoji v Bělehradě (Srbsko).

 • 10.6.2019

  Putujme bez hranic

  Připravili jsme průvodce značenou pěší trasou Svatý Hostýn - Velehrad.

  Díky spolupráci s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy a MAS Buchlov jsme na jaře podnikli čtyřdenní putování po vyznačené trase ze Svatého Hostýna přes Hostýnské vrchy, hrad Lukov, poutní místo Zlín-Štípu, funkcionalistické město Zlín, Napajedla, Halenkovice, Jankovice a Košíky, Modrou do Velehradu. 70 kilometrů zážitků krásnou moravskou krajinou včetně mnoha tipů a rad jsme zpracovali do praktického průvodce, kterého si může každý zájemce o tuto trasu kdykoliv stáhnout a využít pro své putování. Průvodce a další informace jsou všem k dispozici na speciálním webu www.putujmebezhranic.cz

 • 7.6.2019

  Jednání v Žilinském samosprávném kraji

  S hejtmankou Žilinského samosprávného kraje jsme jednali o spolupráci.

  V sídle Žilinského kraje se konalo 7. 6. 2019 jednání mezi župankou kraje Erikou Jurinovou a představiteli sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje s cílem představit činnost mezinárodního sdružení a přimět poslední z krajů na česko-slovenské hranici, který ještě není aktivně zapojen do rozvoje cyrilometodějské kulturní stezky, a přitom má rozhodně co nabídnout, ať už poutní místa (Turzovka neboli Korňa) či hradiska (Divinka, Vyšný Kubín). Z Pusteven přes Turzovku do Terchové by podle představeného návrhu v budoucnu mohla vést pěší značená cyrilometodějská trasa.

 • 16.-17.5.2019

  Studijní cesta v Nitrianském kraji

  Na území Nitranského kraje se ve dnech 16.- 17. května 2019 uskutečnila studijní cesta.

  Účastníci studijní cesty měli zajištěni vstup do depozitáře Archeologického ústavu SAV a archeoskanzenu na Martinském vrchu v Nitře, zúčastnili se představení z produkce Starého divadla Karola Spišáka v Nitře pod názvem "Setkání s Velkou Moravou", Diecézní knihovnu v seminári sv. Gorazda, areál zoborského kláštera, prohlédli si areál Nitranského hradu a biskupského paláce a navštívili Diecézní muzeum. Dále byly navštíveny lokality obcí Nitrianska Blatnica a Bojná, kde účastníci navštívili Rotundu sv. Juraje, jakož i velkomoravské hradiště Valy s místním muzeem Velké Moravy.

 • 10.4.2019

  Cyrilometodějská stezka prioritním projektem pro rozvoj v Podunají

  Cyrilometodějská stezka poprvé usilovala o uznání Rady Evropy – přestože certifikát nezískala, stala se prioritním projektem kulturní stezky pro rozvoj v Podunají.

  V září 2018 jsme poprvé podali žádost o uznání Cyrilometodějské stezky Kulturní stezkou Radou Evropy. Přes doporučení výboru správní rady nebyla žádost schválena. Nicméně jsme byli informováni, že Cyrilometodějská stezka byla vybrána společně se Stezkou doby železné za prioritní projekty se značným potenciálem v Podunají.

 • 21.-22.2.2019

  Studijní cesta v Bratislavském kraji

  První studijní cesta v Bratislavském kraji s prohlídkou nejzajímavejších míst na Cyrilomeodejské stezce.

  Začátek cesty byl na hradě Devín, pak účastníci zamířili do Vinotéky sv. Urbana v Devíne spojené s přednáškou o historii vinohradnictví. Potom následovaly zastávky v kostele sv. Kříže v Devíne a pokračováním k hradišti Velké Moravy na Bratislavském hradě. První den ukončila návšteva Dómu sv. Martina. Na druhý den navštívili partneři kostel sv. Jiřího s přednáškou o starodávném velkomoravském hradišti Neštich nad Sv. Jurom. Cesta partnerů vedla směrem přes Pezinok na prohlídku na hradě Červený Kámen. Poslední zastávkou byla návšteva lokálního producenta v Modré, Slovenská lidová Majolika.

 • rok 2019

  Prezentace na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu

  V roce 2019 jsme se zúčastnili prestižních veletrhů cestovního ruchu v ČR a SR.

  Cyrilometodějskou stezku jsme prezentovali na veletrzích v Brně na Regiontour 17.-20. 1. (stánek Centrály cestovního ruchu Východní Moravy), na ITF Slovakiatour v Bratislavě 24.-27. 1. (stánek Centrály cestovního ruchu Východní Moravy) a na Holiday World v Praze 21.-24. 2. (stánek České biskupské konference v sekci Památky – muzea – řemesla).


Putujte s námi prostorem i časem ke kořenům slovanské kultury


Doporučené vyznačené trasy

131 km

Pustevny - Velehrad

Cyrilometodějská trasa vedoucí od Pusteven spojuje tři významné poutní místa Radhošť, Svatý Hostýn a Velehrad.

100 km

Vranov - Velehrad

Poutní trasa propojující dvě významná poutní místa - Křtiny a Velehrad. Částečně kopíruje plánovanou svatojakubskou cestu

86 km

Skalka nad Váhom (SK) - Velehrad

Poutní trasa Cyrilometodějské stezky spojuje dvě významná poutní místa, Skalku na Slovensku a Velehrad na Moravě.

Online story mapa

Aplikacia, ktorá pomôže pútnikovi / turistovi nie len vopred si naplánovať trasu cesty a sprievodný program, ale poskytne praktické informácie o ubytovaní a stravovaní, o pamiatkach a ďalších o turistických cieľoch.

Další trasy