• Po stopách slovanských kořenů

    Cyrilometodějská stezka prezentuje soubor tras zaměřených na putování po stopách slovanských kořenů směřujících na Velehrad z různých směrů, využívajících značených tras Klubů českých a slovenských turistů vhodných převážně pro pěší putování. Poutní trasy Cyrilometodějské stezky jsou určeny nejen poutníkům, ale všem, kteří chtějí poodhalit tajemství evropské kulturní identity a cyrilometodějský odkaz, v němž se snoubí moudrost jazyka, řád zákona a úcta k druhým.

    Poutní trasy Cyrilometodějské stezky jsou navrženy tak, aby propojovaly poutní místa a zároveň přinášely informace o kulturním dědictví raného středověku

    Jedná se jak o hmotné statky jako jsou např. archeologické naleziště, nálezy a archeoparky - slovanská hradiště, sakrální stavby, sochy, obrazy, muzea, galerie, knihovny a jejich kulturní fondy a expozice, tak i dědictví nehmotné povahy. Jsou to myšlenky, umění, symbolické a kognitivní systémy (jazyk, písmo, řeč). Jeho součástí jsou například slovanská znaková písma (hlaholice - vynález Konstantina, navazující cyrilice a azbuka), slovanské jazyky a literatura, kulturní a vzdělávací akce a programy inspirované jejich odkazem či křesťanskou Cyrilometodějskou tradicí.

Cyrilometodějské trasy

67,5 km

Český Těšín - Pustevny

Poutní trasa vedoucí od hranic z Polskem po hranice Moravskoslezského a Zlínského kraje do horského střediska Pustevny.

62 km

Pustevny - Svatý Hostýn

Cyrilometodějská trasa vedoucí od Pusteven spojuje dvě mystické hory ležící na území Východní Moravy - Radhošť a Svatý Hostýn.

72 km

Pustevny - Svatý Hostýn var. 2

Cyrilometodějská trasa propojující dvě významná turistická místa procházející krásnou přírodou Beskyd a Hostýnských vrchů.

75 km

Svatý Hostýn - Zlín - Velehrad

Turistická varianta putování po významných poutních místech Cyrilometodějské stezky ze Svatého Hostýna na Velehrad.

60 km

Zlín - Luhačovice - Velehrad

Cyrilometodějská trasa vedoucí po turistických značkách krásnou krajinou propojující významná turistická místa Zlínského kraje.

62 km

Skalka nad Váhom (SK) - Velehrad

Poutní trasa Cyrilometodějské stezky spojuje dvě významná poutní místa, Skalku na Slovensku a Velehrad na Moravě.

100 km

Vranov - Velehrad

Poutní trasa propojující dvě významná poutní místa - Křtiny a Velehrad. Částečně kopíruje plánovanou svatojakubskou cestu

109 km

Šaštín - Velehrad

Páteřní trasa Cyrilometodějské stezky na území České republiky s přesahem na Slovensko propojující významná poutní místa a hradiště Velké Moravy.

112 km

Svatý Kopeček - Velehrad

Páteřní trasa Cyrilometodějské stezky na území České republiky propojující významná poutní místa Zlínského a Olomouckého kraje.

10 km

Dražovce - Nitra

Cyrilometodějské putování po významných velkomoravských lokalitách z Dražovců přes Zobor do Nitransského hradu.

17,5 km

Močenok- Nitra

Putování po tradiční trase z Močenku do Nitry využívané při celonárodní festivalu křesťanského divadla Gorazdov Močenok.