O nás

Základní informace

Přečtěte si základní informace o sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., jak vzniklo, kdo ho založil, jaké má orgány a jaká je jeho činnost.

Členové sdružení

Sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. má v současné době celkem 15 členů ze 3 evropských států. Zjistěte, kdo jsou členové včetně jejich kontaktů.

Komunikace

Odkaz komunikace obsahuje zveřejněné články, vydané tiskové zprávy, newslettery, informace o konaných konferencích, seminářích a dalších akcí prezentující sdružení a Cyrilometodějskou stezku

Kulturní stezky Rady Evropy

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje má ambice stát se Kulturní stezkou Rady Evropy. Co to obnáší získat takový mezinárodní status se dozvíte právě na tomto odkaze.