Kalendář akcí - červenec 2018

30.6 - 4.7.

VIII. Moravská Compostela

Moravská Compostela je tradiční pěti denní etapová pěší pouť Svatý Kopeček - Pavlovice - Svatý Hostýn - Štípa - Napajedla - Velehrad, celková vzdálenost pouti 110 km.

4. - 5. července

Dny lidí dobré vůle

Velehradské oslavy se konají každoročně u příležitosti cyrilometodějského svátku Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje a nabízejí bohatý program.

4. - 6. července

Nitra, milá Nitra

Celoslovenské oslavy příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu věnované cyrilometodějské a velkomoravské tradici a významným postavám Nitry.

4. července

Vzpomínková slavnost

Tradiční slavnostní akt s kulturním programem při příležitosti svátku sv. Cyri- la a Metoděje za účasti zástupců města Prievidza, Domu Matice slovenské.

5. července

Cyrilometodějská pouť Podluží

Koncelebrovaná mše svatá za účasti biskupů a kněží z celé České republiky a stovky poutníků z celého Podluží i přilehlých částí Slovácka.

5. - 8. července

Léto v Rasticově městě Morava

Letní zážitkový program pro rodiny s dětmi: Velkomoravský den se skupinou Styrke s ukázkou dobových řemesel, gastronomie a ukázky bitev.

5. července

Tradiční cyrilometodějská pouť

Tradiční pouť na počest svátku slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na vrchol Radhoště ke kapli sv. Cyrila a Metoděje.

5. července

Národní pouť na Kostolec

Vzpomínková bohoslužba k připomenutí si věrozvěstů sv. Cyrila a Metoda, mistra Jana Husa i evangelických martýrií církve, kteří byli vězněni na hradě Branč.

5. července

Cyrilometodějský poutní Devín

Připomenutí vustanovení staroslověnštiny za liturgický jazyk při příležitosti jeho 1150 - výročí včetně konání přednášek na ústřední téma a tvořivé dílny hlaholice.

7. července

Cyrilometodějské slavnosti v Bojné

Možnost navštívit velkomoravský tábor, vidět ukázky sokolnictví a dobových řemesel, zúčastnit se sv. mše, vidět běžný život a boj na hradisku atd.

17. července

Pouť k sv. Svoradovi

Akce má charakter náboženské poutě, součástí které je slavnostní mše svatá ke cti sv. Svorada. Pro návštěvníky je možnost prohlídky areálu s průvodcem.

25. - 29. července

XXVI. Gorazdův Močenok

XXVI. celonárodní festival křesťanského divadla. Festival je známý divadelní- mi představeními, workshopy, tvořivou dílnou, výstavami, koncerty a na závěr slavnostní mší.

28. července

Slavnostní sv. mše u kostela sv. Juraja

Tradiční sv. mše u Kostela sv. Juraja z 9. století, která patří k nejstarším na Slovensku s možností prohlídky interiéru chrámu.

29. července

Svatojurajská pouť

Tradiční pouť se sv. mší u Rotundy sv. Juraja z 9. století, která patří k nejstarším na Slovensku s možností prohlídky interiéru a účasti na lidovýchobecních slavnostech.

29. července

Slavnostní pravoslavná liturgie

Slavnostní pravoslavná liturgie na Výšině sv. Metoděje v Uherském Hradišti se uskuteční přímo v základech velkomoravského kostela z 9. století.Souhrnný kalendář akcí na rok 2018

  • Zájmové sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje přichází se souhrnným kalendářem akcí na rok 2018.

    Kalendář akcí prezentuje akce s tématikou cyrilometodějské a velkomoravské tradice spojené s pořádáním různých slavností, konferencí, seminářů, výstav, festivalů, prezentací, soutěží, olympiád atd.

    Kalendář je možné si stáhnout ve formátu pdf.