Kalendář akcí - únor 2019

16.-17. února

CM pouť Levý Hradec - Velehrad

Po stopách těch, kdo k nám na Moravu a do Čech přinesli křesťanskou víru a na poděkování za dar víry. První etapa Cyrilometodějské pouť z Levého Hradce na Velehrad.

17. února

Zimní pouť k poctě sv. Cyrila

Pontifikační mše svatá, při které je vystaven relikviář s ostatky sv. Cyrila. Hlavním celebrantem bude arcibiskup Jan Graubner.

22. ledna

Dějepisná olympiáda VM a CM

Dějepisná olympiáda na téma Velká Morava a sv. Cyril a Metoděje. Cílem je podněcovat děti ZŠ k rozšiřování znalostí o vzniku prvního státního útvaru na našem území.Souhrnný kalendář akcí na rok 2018

  • Zájmové sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje přichází se souhrnným kalendářem akcí na rok 2019.

    Kalendář akcí prezentuje akce s tématikou cyrilometodějské a velkomoravské tradice spojené s pořádáním různých slavností, konferencí, seminářů, výstav, festivalů, prezentací, soutěží, olympiád atd.

    Rok 2019 symbolizuje 1150. výročí úmrtí sv. Konstantina-Cyrila v Římě, 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka či 30. výročí svobody v post-komunistickém světě. Tato jubilea přitahují velkou pozornost a i mezi nimi nacházíme spojitosti. Nechejte se předkládaným kalendáriem inspirovat a vydejte se na festivaly, koncerty, přednášky, poutě, výstavy, gastronomické, sportovní a jiné zážitkové akce nebo jen tak s batohem do přírody na cyrilometodějské trasy. Vedou vlídnou a krásnou krajinou, kterou stojí za to ctít a uchovávat stejně jako dědictví bratrů ze Soluně, duchovních otců našich předků.

    Kalendář je možné si stáhnout ve formátu pdf.