Evropský význam odkazu sv. Cyrila a Metoděje

„Jejich dílo je také vynikajícím přínosem pro tvorbu společných křesťanských kořenů Evropy, které svou pevností a vitalitou tvoří jeden z nejsolidnějších výchozích bodů, ke kterému musí přihlížet každý vážný pokus, obnovit novým a dnešním způsobem jednotu tohoto kontinentu.“ Encyklika papeže Jana Pavla II. SLAVORUM APOSTOLI z 2.6. 1985


Svatí Cyril a Metoděj se stali duchovními otci, kterým vděčí slovanské národy za křesťanskou víru i kulturu a s liturgií v národním jazyce předešli dobu o 11 století. V roce 1863 byli Cyril a Metoděj prohlášeni za patrony všech slovanských národů a papež Jan Pavel II. je 31.12.1980 prohlásil za spolupatrony Evropy s odůvodněním, že vedle zásluh o kulturu bojovali za jednotu církve východní se západní a ukázali správnou cestu ke sjednocení Evropy. Velikost jejich odkazu spočívá v jejich citlivém přístupu, kdy povznesli místní kulturu pomocí dialogu, naslouchání a pozorování uspořádali vztahy a místní zvyklosti doplněním svými znalostmi a vytvořením nových kulturních pravidel, která respektovala svébytnost zdejších lidí. Díky jejich metodám se zasloužili o mírové začlenění středoevropského prostoru do rodiny vyspělých národů Evropy. A to především šířením poselství pokoje, výchovou, vzděláním a vytvořením pocitu důstojnosti každého národa.

Odkaz Cyrila a Metoděje je spojen s lidskými právy, kulturní demokracií, výchovou a vzdělaností, pluralitou názorů, dialogem, vzájemnými kontakty a obohacováním napříč hranicemi a staletími,  poselstvím ke smíření, uvědoměním etických a morálních hodnot, přátelským soužitím, lidským rozvojem a úctou k vnitřní důstojnosti každého národa. Jejich příběh představuje autentický motiv, v němž rezonuje základní kulturní, duchovní a společenská identita naší země. V moderním pojetí Cyril a Metoděj symbolizují cestu ke kořenům, k základním hodnotám evropské civilizace a kultury.

„Cílem je, aby se Evropa ujala celého svého dědictví, svého Západu, ale i svého Východu a začala dýchat naplno oběma stranami plic“ kardinál Tomáš Špidlík.