Kostel Narození Panny Marie

Současná podoba chrámu v novogotickém slohu z roku 1906 má za sebou pestré a pohnuté dějiny. Nejstarší zmínky o zdejším kostele sahají až do 14 století, kdy na tomto místě stál původní gotický kostel.

http://www.farnost-trsice.cz/

Kaple sv. Floriána

Mezi významné památky obce patří kaple sv. Floriána z roku 1825. Kamenný kříž před kaplí pochází z roku 1890.

http://www.ado.cz/farnost/1421/2382

 

Plastika Žáby

Jedná se o moderní monumentální dílo  sochaře Michala Olšiaka.

http://www.trsice.cz/index.html

 

Větrný mlýn

Mlýn holandského typu z roku 1865. Slouží jako soukromé rekreační obydlí, není přístupný veřejnosti.

http://www.povetrnik.cz/rs/view.php?cisloclanku=2006031401

Kaple sv. Urbana

Kaple sv. Urbana je lidovou barokní stavbou, kterou lze datovat nejspíše do poloviny 18. století. Interiér kaple je vyzdoben vyřezávaným dřevěným oltářem a obrazem sv. Urbana-patrona kaple.

http://www.obecbuk.eu/

Kostel Narození sv. Jana Křtitele a sv. Antonína Paduánského

Obec Prosenice má tři dominanty: farní kostel sv. Jana Křtitele a sv. Antonína Paduánského, před nímž stojí kamenný kříž, v obci je také socha Panny Marie Svatohostýnské.

http://www.prosenice.cz/

Kamenný kříž s reliéfem Panny Marie Svatohostýnské

Sousoší sv. Cyrila a Metoděje

Sousoší sv. Cyrila a Metoděje pochází z roku 1879. Autorem díla je sochař a řezbář Antonín Beck.

http://www.obecradslavice.com/

Pomník padlých v I. světové válce

Mohutný památník se sochou TGM vybudovaný z iniciativy místních legionářů v roce 1922. Pietní místo připomíná padlé rodáky v první světové válce.

http://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/odhalili-pomnik-masaryk-radskavice20081118.html

Kostel sv. Josefa

Dominanta obce, filiální kostel sv. Josefa byl postaven v roce 1932.

http://www.ado.cz/farnost/1420/2232

Zámek Přerov

Původně gotický hrad přestavěn na přelomu 16./17. stol na renesanční zámek a upraven v 19. stol. V současnosti využíván Muzeem J. A. Komenského.

http://www.prerovmuzeum.cz/zamek-prerov

Městská památková zóna

První písemná zmínka o Přerově pochází až z roku 1141 (v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka) a svědčí o jeho správní funkci v hradské soustavě přemyslovského státu. Teprve ale roku 1256 udělil Přemysl Otakar II. osadě práva královského města. V době husitských válek představovalo důležité středisko kališníků na Moravě. MPZ byla vyhlášena v roce 1992. Historicky  nejcennější částí Přerova je Horní náměstí, které je tvořeno komplexem hradeb se zachovalými renesančními domy.

http://www.prerov.eu

Kostel sv. Vavřince

 Farní kostel sv. Vavřince je druhým nejstarším přerovským kostelem. Nachází se  v centru města nedaleko nám. T.G. Masaryka. Doba jeho výstavby se datuje okolo roku 1256. První písemná zmínka o této sakrální stavbě pochází z roku 1324.

http://www.farnostprerov.cz/

Kostel sv. Máří Magadalény

Kostel sv. Maří Magdalény stál již před rokem 1362. Barokní vzhled získal v letech 1769 – 1772. Po požáru v roce 1831, kterému padlo za oběť celé Předmostí, trvaly postupné opravy až do roku 1853. Z této doby pochází podstatná část vnitřního zařízení.

http://www.farnostprerov.cz/

Kostel sv. Cyrila a Metoděje

Současná podoba pravoslavného chrámu je výsledkem přestavby požárem poškozené synagogy z roku 1868. Přestavba v novorománském slohu  se uskutečnila v roce 1898.

http://www.pravoslavi-prerov.hys.cz/

Zámek Pavlovice u Přerova

Pseudogotická stavba z let 1890 - 1891 s anglickým parkem. Využíván jako domov důchodců, veřejnosti nepřístupný.

http://www.hrady.cz/?OID=3715