Kostel sv. Jiljí

Kostel sv. Jiljí s náhrobky Pavlovských z Vitbachu patří mezi nejvýznamnější historické památky a dominanty obce. Stáří kostela se datuje k roku 1886.

http://www.ado.cz/farnost/1420/602

Socha Panny Marie Svatokopecké

Pískovcová socha Panny Marie pochází roku 1723. Podoba sochařského díla vychází z námětu milostného obrazu Panny Marie Svatokopecké.

http://www.pavloviceuprerova.cz/

Kaple sv. Antonína Paduánského

Kaple sv. Antonína Paduánského s původní již stoletou zvonicí představuje dominantu rozlehlé návsi. Nová přístavba pochází z roku 2008. V bezprostřední blízkosti památky se nachází mariánská socha, která dosvědčuje úctu zdejšího kraje k panně Marii Svatohostýnské.

http://www.obechradcany.cz/

Socha Panny Marie Hostýnské

Dominantou obce Nahošovice je kaple Nejsvětější Trojice postavená v roce 1874 na místě někdejší dřevěné zvonice. Socha Panny Marie Svatohostýnské nás upomíná, že se blížíme ke svatyni na Svatém Hostýně.

http://www.nahosovice.cz/

Kostel sv. Havla

Současný kostel stojí na místě původního českobratrského sboru vybudovaného v letech 1570-1579. Kostel sv. Havla tak vzniká přestavbou v rokokovém slohu. Stávající podoba kostela se datuje k roku 1771. V přesbytáři nalezneme vzácné oltářní obrazy od jezuitského barokního malíře Ignáce Raaba.

http://www.ado.cz/farnost/1112/425

Renesanční zvonice

Pětipodlažní hranolovitá stavba renesanční bratrské zvonice vysoká  28 metrů. Veřejnosti běžně nepřístupná.

http://www.drevohostice.cz/index.php?nid=1243&lid=cs&oid=1030913

Zámek Dřevohostice

Renesanční čtyřkřídlý vodní zámek ze 16. stol. V zámku je umístěno hasičské muzeum.

http://www.sdhdrevohostice.estranky.cz/clanky/has_-muzeum.html

Zřícenina hradu Chlum

Zřícenina hradu na stejnojmenném kopci nad obcí Bílavsko. Zbytky valů rozsáhlého hradu ze 14. stol.

http://www.hrady.cz/?OID=159

Kaple Panny Lurdské

Současná podoba Kapličky, spadá do roku 1833. Stavba stojí na místě původní dřevěné zvonice z roku 1765.

http://www.slavkov-ph.cz/

Farní kostel sv. Bartoloměje

První zmínka o farním kostele je již z roku 1364. Současná podoba stavby pochází z roku 1784. Z původního kostela se dochovala věž, vystavěna v renesančním stylu.

http://www.farnost-prusinovice.cz/

Zbytky tvrze Slavkov

Terénní náznaky tvrze ze 14. stol.

http://www.hrady.cz/index.php?OID=4332

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

"Srdce" nejznámějšího a hojně navštěvovaného moravského poutního místa. Chrám vybudovaný v 18. stol. Do dnešní podoby upraven v letech 1841 - 1845. Poblíž se nachází kaple moravského mučedníka sv. Jana Sarkendera.

http://www.hostyn.cz/pametihodnosti.htm

Rozhledna Hostýn

Kamenná rozhledna 15 m vysoká z roku 1897 s kaplí Svatého kříže v přízemí. Nádherný výhled do Hostýnských vrchů a okolní krajiny.

http://www.hostyn.cz/rozhledna.htm

Vodní kaple

Kaple vybudovaná u pramene "hostýnské vody". Nachází se v dolní části poutního místa na začátku schodiště vedoucího k bazilice. Jakási "brána" poutního místa při pěším výstupu ze Chvalčova.

http://www.astrocesty.eu/lokality/detail/vodni-kaple.html

Křížová cesta

Cenná Jurkovičova křížová cesta s Kohlerovými mozaikami v 13 kaplích citlivě rozmístěných v okolí poutní baziliky.

http://www.hostyn.cz/hostyn_old/hist_kriz_cesta.htm

Svatohostýnské muzeum

Muzeum ve svých expozicích seznamuje s historií nejznámějšího poutního místa na Moravě. Umístěno v unikátním Jurkovičově sále v poutních domech nedaleko baziliky.

http://www.hostyn.cz/muzeum.htm