Zámek Bystřice pod Hostýnem

Nejvýznamnější památkou ve městě je zámek z první poloviny 15. století, který představuje ojedinělou ukázku postupné modernizace panských sídel.

http://www.mubph.cz/clanek.php?id=50&menu=8&web=1&pageID=5eca553c29bc16c1caae51375d57eb86

Městské muzeum

Muzeum v budově zámku nabízí k prohlídce sbírky historické, etnografické, archeologické, umělecké (díla místních umělců).

http://www.vychodni-morava.cz/cil/397/mestske-muzeum-bystrice-pod-hostynem

Přírodní rezervace Obřany

Zachovaný zbytek přirozeného suťového lesa v Hostýnských vrších se zajímavou faunou a květenou. Rozloha asi 24 ha.

http://botany.cz/cs/obrany/

Zřícenina hradu Skalný

Reliéfní pozůstatky skalního hrádku ze 14. stol. Nejvýše položený hrad na Moravě.

http://www.hrady.cz/?OID=2745

Zřícenina hradu Křídlo

Pozůstatky hradu ze 14. stol.

http://www.hrady.cz/?OID=190

Muzeum Rusava

Expozice lidové kultury a umění.  Představuje tradiční řemesla, nářadí, kroje a způsob života obyvatel regionu.

http://www.rusava.cz/index.php?main_m=a3VsdHVyYQ==&sub_m=bXV6ZXVtX3J1c2F2YQ==

Hurbanova studánka

Studánka pojmenovaná po slovenském obroditeli Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi (1817-1888).

http://www.turistika.cz/mista/rusava-hurbanova-studanka

Kostel povýšení sv. Kříže

Kostel byl vybudován v letech 1774 -1787. Celá stavba byla realizována společně s farou a školou a to na základě dekretů Marie Terezie. Zajímavostí zdejšího kostela je jeho vnitřní výzdoba, na které se podíleli především prostí a věřící lidé jako projev vděčnosti za přijatá dobrodiní.

http://www.farnostrusava.wz.cz/

Kaplička v Lukovečku

Kaplička zasvěcená Panně Marii Matce ustavičné Pomoci představuje nejvýznamnější stavbu malé obce Lukoveček. Tuto kamennou stavbu z roku 1879 předcházela zvonička a ještě původnější dřevěná kaplička.

http://www.obeclukovecek.cz/