Kostel sv. Mikuláše

Současná podoba kostela pochází z období po roce 1841, kdy byl kostel zasažen požárem a následně opraven. Nejstarší část kostela je postavena v barokním slohu z počátku 18. století. Celá stavba stojí na původních základech ze 14. století. V podzemí kostela se nachází krypta, kde byli pohřbívání bývalí páni z nedalekého hradu Lukova.

http://farnostfrystak.cz/

Dům Ignáce Stuchlého DIS

Výchovně vzdělávací zařízení pro mládež, centrum volnočasových aktivit. Provozuje kongregace Salesiánů dona Bosca. Pojmenováno podle zakladatele salesiánského díla v našich zemích. Stavba z roku 1902.

http://frystak.sdb.cz/co-delame/

ZOO Zlín a zámek Lešná

Stavba, ve které se mísí styly novogotiky, novorenesance a novobaroka je dokonalou ukázkou života šlechty na počátku 20. stol. Zámek Lešná patří k nejmladším šlechtickým sídlům na Moravě.

http://www.zoozlin.eu/zamek-lesna

Kostel Narození Panny Marie

Barokní chrám z roku 1762 se zajímavou historií. Tradiční poutní místo jehož historie sahá až do 14 stol. Chrám je zapojen do projektu Otevřené brány.

http://www.stipa.cz/historie/novy.htm       http://www.kr-zlinsky.cz/otevrene-brany-cl-714.html

Starý kostel

Původní část starého kostela ze 14. stol., kde začaly poutě k Panně Marii do Štípy.

http://www.stipa.cz/historie/stary.htm

Větrný mlýn

Jeden z nejmenších větrných mlýnů holandského typu u nás z roku 1860.

http://itras.cz/vetrny-mlyn-stipa/

Funkcionalistická architektura města Zlín

Zlín je ojedinělým příkladem funkcionalistického města v Evropě. Dílo architektů Gahury, Karfíka. Volně přístupné horní vyhlídkové terasy „jednadvacítky“, 77,5 m vysokého mrakodrapu z roku 1938 – nyní Krajský úřad.

http://www.kr-zlinsky.cz, http://www.14-15.cz

14|15 Baťův institut

Bývalé poválečné tovární budovy od J.Voženílka,  zrekonstruované Zlínským krajem. V budovách  mají sídlo Krajské instituce - Krajská galerie výtvarného umění, Muzeum Jihovýchodní Moravy a Krajská knihovna Františka Bartoše. Součástí areálu je i Obuvnické muzeum a Stálá expozice "Princip Baťa".

http://www.14-15.cz/

Evangelický kostel

Evangelický kostel ve Zlíně se řadí mezi nejvýraznější a nejpovedenější sakrální stavby z období první republiky. Kostel ve funkcionalistickém slohu a podle návrhu V. Karfíka byl slavnostně otevřen v roce 1937.

http://www.hrady.cz/index.php?OID=3591

Hradisko

Nepatrné zbytky gotického hradu z 1. pol. 13. stol.

http://www.hrady.cz/index.php?OID=3591

Hrad Malenovice

Hrad ze 14. stol., jedna z nejvýznamnějších historických památek zlínského regionu. V rámci prohlídky se nabízí dochované hradní interiéry a několik zajímavých muzejních expozic věnovaných hradům jihovýchodní Moravy, rodu Šternberků, pravěkému osídlení regionu nebo starým řemeslům.

http://www.muzeum-zlin.cz/cs/objekty/hrad-malenovice/

Hotel Společenský dům-Baťov

Hotel byl postaven v roce 1936 firmou Baťa a jako projekt světoznámého architekta prof. Ing. Karfíka se stal nejvýznamnějším objektem zlínského funkcionalismu. Dnes je zde hotel, restaurace, kavárna.

http://www.hotel-batov.cz/

Kostel sv. Vojtěcha

 Moderní sakrální stavba podle návrhu architekta Ing. Mojmíra Korvase byla vybudována v letech 1993 – 1995. Základní kámen kostela požehnal papež Jan Pavel II. při velehradské pouti 22. 4. 1990.

http://farnost.otrokovice.cz/