Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje

Cíl poutní stezky sv. Cyrila a Metoděje. Barokní bazilika  s přilehlým poutním areálem. Významné duchovní centrum s historií sahající do období Velké Moravy. Chrám je zapojen i do projektu Otevřené brány.

http://www.farnostvelehrad.cz/       http://www.kr-zlinsky.cz/otevrene-brany-cl-714.html

Hrad Buchlov

Královský hrad ze 13.století. Zpřístupněné interiéry z 15.-19.stol., zbrojnice, přírodovědné sbírky. Národní kulturní památka.

http://www.hrad-buchlov.cz/

Kaple Sv. Barbory

Raně barokní kaple sv. Barbory, rodinná hrobka pánů z Petřvaldu a Berchtoldů. Vzdálena 1 km od hradu (cca 20 minut chůze).

http://www.hrad-buchlov.cz/oteviraci-doba/Barborka/

Zámek Buchlovice

 Malebný barokní zámek s rozsáhlým anglickým parkem. Národní kulturní památka.

http://www.zamek-buchlovice.cz/

Muzeum Tupeské keramiky

Expozice zachycující historii a technologii výroby majolikové keramiky v Tupesích. Součástí je obydlí hrnčíře z přelomu 19. a 20. stol.

http://www.muzeumkeramiky.cz/

Památník Velké Moravy

Nachází se v lokalitě "Na Valách", kde jsou vykopávky velkého pohřebiště a základy hřbitovního kostela z 9. stol.

http://www.slovackemuzeum.cz/doc/8/

Kostel Svatého Ducha

Stavba budoucího kostel je umístěna v ose památníku Velké Moravy, nebo spíše v ose kostela pocházejícího z 9. století, jehož základy se nacházejí v památníku – symbolizuje to, jak spolu obě stavby souvisí, tedy  propojení  historie a  přítomnosti – vzniká tak jedna společná dominanta města.
Základní kámen požehnal v roce 2001 apoštolský nunciuc Mons. Giovanni Coppa.

www.stavimekostel.cz/

Kostel sv. archanděla Michaela

Hřbitovní kostel s historíí zasahující až do období Velké Moravy v 9. stol.

http://www.farnoststaremesto.cz/zivot-ve-farnosti/historie/62-kostel-sv-archandela-michaela

Rozhledna Maják Šrotík

Unikátní rozhledna v podobě majáku vysoká 27 m.

http://www.turistika.cz/mista/rozhledna-majak-srotik

Přístaviště a plavební komora Staré Město

Napojení dolního konce Baťova kanálu na řeku Moravu, přístaviště a plavební komora. Možnost zapůjčení lodí a občerstvení v restauraci.

http://www.batacanal.cz/plavba/stare-mesto.html

Uherské Hradiště - Městská památková zóna

Královské město založené Přemyslem Otakarem II. v roce 1257. Historické jádro tvořené dvěma náměstími  je památkovou zónou. V městě se nachází komplex jezuitských staveb, františkánský klášter, stará radnice, barokní kašna a mariánský morový sloup. Město je přirozeným středem Slovácka – regionu proslulého svébytným folklórem, cimbálovou muzikou, kvalitním vínem, bohatě zdobenými kroji a řadou zachovaných lidových tradic.

http://www.uherske-hradiste.cz/

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

Moderní a zajímavé muzeum založené v roce 1914. Zaměřené na národopisnou oblast Slovácko, zachycující její historii, život obyvatel a kulturní vývoj.

http://www.slovackemuzeum.cz/

Kostel sv. Františka Xaverského

Barokní dominanta Masarykova náměstí z roku 1685. Bohatou výzdobu tvoří umělecká díla malířů Jana Jiřího Heinsche, Ignáce Raaba, sochaře Ondřeje Sweigela a dalších. Kostel je zařazen do projektu Otevřené brány.

http://www.farnostuh.cz/    http://www.kr-zlinsky.cz/otevrene-brany-cl-714.html

Františkánský klášter a kostel Zvěstování Panny Marie

Kostel je součástí  areálu františkánského kláštera založeného v roce 1491, barokně upraveného v 18. stol. Interiér kostela pochází z konce 19. stol po požáru kostela.

http://www.turistika.cz/mista/uherske-hradiste-frantiskansky-klaster-a-kostel-zvestovani-panny-marie

Rozhledna Rovnina

49 m resp.55 m vysoká rozhledna z ocelové konstrukce v místní části Uherského Hradiště. Krásný výhled na Uherské Hradiště, Chřiby a Bílé Karpaty.

http://rozhledny.webzdarma.cz/rovnina.htm

Vinné sklepy Mařatice

Jedná se o zachovalou řadu vinných sklepů v městské čtvrti Mařatice. Za pozornost stojí zejména barokní dům s vinárnou „U lisu“ s původním vinařským lisem.

http://www.uherske-hradiste.cz/cil/431/areal-mestanskych-vinnych-sklepu

Archeologické naleziště Sady Špitálky

Odkryté pozůstatky církevních staveb z 9. stol. Krásné místo s nádherným rozhledem do okolní krajiny.

http://www.astrocesty.eu/lokality/detail/sady-spitalky.html

Plavební komora Kunovský les

Plně automatizovaná a elektrifikovaná Plavební komora Kunovský les se nachází na 33 km plavební cesty na řece Moravě.

http://www.batuvkanal.info/Plavebni-komory/Kunovsky-les/6-O.chamber.aspx

 

Kostel sv. Floriána

Na místě původní kapličky z 18. století stojí kostel sv. Floriána, jehož stavba byla zahájena  na konci 19. století z iniciativy místních občanů.

www.farnostkostelanynadmoravou.cz

Nýtovaný silniční most

Portálový nýtovaný most dlouhý 84 m z roku 1913-1921. Dar arcibiskupa Stojana obci Kostelany.

http://www.kostelanynadmoravou.cz/portalovy-most-kulturni-pamatka/d-6200

Naučná stezka Kostelany nad Maravou Moravou

Začátek u kulturního domu v Kostelanech nad Moravou. Je dlouhá 1,5 km a je vhodná pro pěší i cyklisty. Vede k přírodní památce Tůň u Kostelan. 

http://www.astrocesty.eu/lokality/detail/tun-u-kostelan.html

Slovácké letecké Muzeum

Letecké muzeum založeno v roce 1970, původně určeno pro letouny závodu Kunovice. V současnosti můžeme shlédnout stroje i od jiných výrobců.

http://www.slovackemuzeum.cz/doc/6/