Kostel sv. Václava

Pozdně barokní kostel z roku 1770. Zajímavostí je protilehlá atypická zvonice ve znamení kříže.

http://farnostonves.websnadno.cz/

Židovský hřbitov

Stávající židovský hřbitov byl založen roku 1862. Pohřebiště čítá okolo šesti set náhrobků. Nejstarší hroby dosahují stáří tří století.

http://www.uhostroh.cz/turistika/pametihodnosti/zidovsky-hrbitov

Kostel sv. Václava

Stavba barokně-klasicistního kostela sv. Ondřeje byla zahájena v roce 1750 a dokončena o osm let později. Nejstarší zmínky o sakrální stavbě v Uherském Ostrohu zasvěcené sv. Ondřejovi sahají až do počátku 14 století.

http://www.uhostroh.cz/cirkve/rimskokatolicka-farnost

Zámek Uherský Ostroh

Renesanční zámek z 16. stol. přestavěný z gotického hradu z 13. stol. Na zámku se provádí.

http://www.vychodni-morava.cz/cil/671/zamek-uhersky-ostroh

Městská památková zóna Uherský Ostroh

Na území MPZ Uherský Ostroh o rozloze 11 ha se nachází 12 nemovitých památek. Jmenujme alespoň nejznámější: silniční most přes řeku Moravu, místní zámek, kostel sv. Ondřeje s přilehlou farou a jiné.

http://www.uhostroh.cz/

Kostel sv. Vavřince

Po požáru obce v roce 1736 začíná výstavba nového hluckého kostela. Stavba byla zrealizována podle plánů věhlasného architekta Antona Erharda Martinelliho.

http://www.farnosthluk.cz

Hlucká tvrz

Goticko-renesanční tvrz ze 14. stol. Slouží jako kulturní středisko celého města. Nachází se zde obřadní síň, kavárna, informační centrum a místní muzeum.

http://www.mestohluk.cz/doc/940/

Včelí naučná stezka Ostrožská Lhota

Včelí naučná stezka je součástí veřejné „slovácké cyklistické dopravní tepny". Ta prochází známými novoveskými Sirnatými lázněmi a krajinou kolem štěrkových jezer. Při projížďce či procházce stezkou si cyklisté, turisti či in-line bruslaři, pacienti lázní nebo jen náhodní chodci, mohou chvíle odpočinku proložit zajímavým počtením o včelařském oboru a nenásilnou formou v hezkém přírodním prostředí si doplnit znalosti o včelách.

http://vcelarionv.webnode.cz/vceli-naucna-stezka/

Studánka pod sv. Antonínkem

Voda studánky pod věhlasným poutním místem má stejnou skladbu vody jako ve studánce v místě nedalekého poutního areálu.

http://www.ostrozskalhota.cz

Socha sv. Jana Křtitele

Jedná se o nejstarší památku v obci. Socha sv. Jana Křtitele pochází z roku 1747.

http://www.ostrozskalhota.cz

Kostel sv. Jakuba Staršího

Kostel sv. Jakuba staršího z r. 1908 je postaven v pozdně barokním stylu. Stojí na místě zbořeného kostela z roku 1832.

http://www.farnost-ostrozska-lhota.cz/

Kostel Panny Marie Růžencové

Kostel Panny Marie Růžencové z roku 1999. Kostel má půdorys ve tvaru lilie, přilehlá věž pak půdorys ve tvaru slzy, resp. kapky rosy. Nedaleko kostela stojí zajímavá středověká kaplička.

http://www.ado.cz/farnost/1299/1897    http://vlouce.webnode.cz/