Kaple sv. Antonín Paduánského

Významné poutní místo Moravského Slovácka. Kaple ze 17. stol. zpustla po josefínských reformách a byla obnovena opět v roce 1819. Krásné místo s klidnou atmosférou a výhledem do kraje. Kaple je denně otevřena.

http://www.antoninek.cz/?page=bohosluzby

Vinné búdy Pod Starýma horama

Vinné sklepy s historií sahající až do 14. stol. Jsou dokladem historie a živé tradice vinařství v oblasti.

http://www.hrady.cz/?OID=8364

Kostel Svatých Andělů strážných a klášter servitů

Patří mezi jednu z nejhodnotnějších památek na Hodonínsku. Kostel upoutá vysokou střechou s malými věžemi a vysoce kvalitní barokní architekturou. Vysvěcen v roce 1739. Interiér zdobí práce Jana Jiřího Schaubergera a F. A. Maulbertsche. Přístupný veřejnosti i s průvodcem.

http://www.vychodni-morava.cz/cil/1394/kostel-sv-andelu-straznych

Kostel sv. Bartoloměje

Barokní stavba postavená v první polovině 18. století. Kostel byl vysvěcen v roce 1741. Uvnitř můžeme vidět kvalitní malířské výzdoby a původní varhany. Sochy sv. Františka z Pauly a sv. Jana Nepomuckého stojící u vstupu do kostela, které zhotovil vídeňský sochař Fr. Breitenmauer, zde původně nestály. Sochy byly určeny na most přes řeku Moravu.

http://www.farnost-veseli.cz/

http://www.ado.cz/farnost/1652/739

Žerotín

Přírodní památka nedaleko Radějova.

http://www.radejov.cz/index.php?nid=780&lid=cs&oid=39981

Kostel sv. Alžběty Durynské

Novobarokní kostel z roku 1909 postavený na místě zbořeného kostela ze 14. stol. Na faře u svého strýce faráře žil ve Vnorovech v letech 1870-1888 Leoš Janáček. Kostel je přístupný během bohoslužeb.

http://www.vnorovy.cz/index.php?leva=historie&prava=5dejiny-kostela  http://www.ado.cz/farnost/1671/2606

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Piaristický kostel postavený ve slohu italského baroka  z roku 1747. V kostele jsou ostatky sv. Jan Pavla II. Vyrůstal zde arcibiskup Graubner. Kostel je přístupný veřejnosti.

http://www.straznice.farnost.cz/marie.html

Piaristická kolej

V r. 1765 postavili piaristé kolej se školou a gymnáziem, na kterém studoval J. E. Purkyně (1805-06) a T. G. Masaryk (1865) – nyní domov důchodců.

http://www.straznice.farnost.cz/piariste.html

Kostel sv. Martina

Gotický kostel z počátku 15. stol. se strážní věží (Bílá věž) upraven barokně r. 1718. Kostel je přístupný veřejnosti v době bohoslužeb.

http://www.straznice.farnost.cz/martin.html

Městská památková zóna Strážnice

Městské historické jádro, vyhlášeno za městskou památkovou zónu, se rozkládá na ploše 77 ha a zahrnuje 31 památkově chráněných objektů řady historických slohů.  V barokním domě ze 17. stol. je městské muzeum. Památník bratrského školství, špitálu a školy, kterou v letech 1604-1605 navštěvoval J. A. Komenský.

http://www.straznice-mesto.cz/pamatnik-bratrskeho-skolstvi-straznice/os-1208/p1=56

Muzeum vesnice Jihovýchodní Moravy - skanzen

Buduje se postupně od roku 1973. Do dnešní doby je zde postaveno celkem 64 objektů. Ty jsou rozčleněny podle jednotlivých oblastí Slovácka.

http://skanzen.nulk.cz/

Zámek Strážnice

Novorenesanční zámek s klasicistními prvky. Přestavěn ze strážního hradu, proto název Strážnice. V zámku je muzeum, ve kterém jsou vystaveny nástroje lidové hudby v ČR. Kolem zámku anglický park, který bývá dějištěm národopisných slavností a mezinárodního folklórního festivalu.

http://www.hrady.cz/index.php?&OID=1722

Skalická a Veselská brána

Zachované boční bašty dvou bran z doby tureckého nebezpečí v 2. polovině 16. stol.

http://www.infocesko.cz/content/clanek.aspx?clanekid=18616&lid=1

Židovský hřbitov a synagoga ve Strážnici

Synagoga s přilehlým židovským hřbitovem se nachází uprostřed bývalé židovské čtvrti. Na hřbitově nalezneme náhrobky rabínů, z nichž nejstarší pochází z roku 1648.

http://www.straznice-mesto.cz/zidovska-synagoga-se-hrbitovem/d-1021/p1=1071

Průžkův mlýn ve Strážnici

Jedna z nejstarších staveb města. Píše se o ní už v roce 1543. Interiér je kompletně vybaven mlýnským zařízením ze 30. let 20. století. Mlýn mlel do roku 1975.V objektu se provází.

http://www.straznice-mesto.cz/pruzkuv-mlyn/d-1267