Kostel sv. Václava

Kostel sv. Václava je současný moderní kostel, jehož základní kámen položil dne 28. září 1997 arcibiskup Jan Graubner. Stáří původního kostela v Petrově, který však podlehl četným válkám zmítající tento kraj, se datuje na počátek 15. století.

http://www.obec-petrov.cz  http://www.straznice.farnost.cz/

Zvonice

Pozdně barokní zvonice z 18. století je nejstarší církevní památkou v obci Petrov. Původně měla údajně sloužit jako ohlašovna požáru.

http://www.obec-petrov.cz/index.php?nid=10674&lid=cs&oid=2469667

Areál vinných sklepů Plže

Areál Plže představuje lokalitu dochovaných vinných sklepů doložených od 15. stol. Od roku 1983 je celá lokalita památkovou zónou.

http://www.obec-petrov.cz/index.php?nid=10674&lid=cs&oid=2469463

Ratíškovická železnice

Tzv. Baťova dráha. Expozice o železnici a historii důlní těžby na Hodonínsku umístěná stylově ve vagónu. Možnost jízdy na šlapací cyklodrezíně.

http://www.ratiskovka.cz/

Kostel sv. Cyrila a Metoděje

Kostel z roku 1857. Přístupný veřejnosti v době bohoslužeb.

http://www.ratiskovice.com/historie/historie-kostela-a-farnosti/

Kostel sv. Vavřince

Dnešní kostel stojí na místě původního gotického kostela, jenž se připomíná již roku 1240. Vzhledem k tomu, že již v dobách Velkomoravské říše bývala oblast obydlená, je možné že zde stával románský kostelík před rokem 1240.

www.farnosthodonin.cz

Zámek Hodonín - Masarykovo Muzeum

Muzeum poskytuje ke shlédnutí jedinou stálou expozici o T.G.M v ČR. Expozice chronologicky zachycuje celý život velikána našich dějin.

http://www.masaryk.info

Radnice v Hodoníně

Radnice v historizujícím slohu byla postavena podle projektu vídeňského architekta Ernsta von Gotthilfa. Stavba byla zahájena r. 1904 a dokončena o dva roky později. V radniční věži je umístěna zvonkohra, do které se můžete každodenně zaposlouchat ve 12:15 a 18:00 hod.

http://www.hodonin.eu

Dům umělců

Postaven k prezentačním účelům Sdružení výtvarných umělců moravských (bratři Joža a Franta Úprkové, bratři Alois a Bohumír Jaroňkové, Alfons Mucha) v r. 1913. Nyní Galerie výtvarného umění v Hodoníně.

http://www.gvuhodonin.cz/galerie/historie

Pomník T.G. Masaryka

Město Hodonín je rodištěm prvního československého prezidenta. Stávající socha T.G.M. na místě původního památníku byla instalována v roce 1990.

http://www.hodonin.eu/

Muzeum naftového dobývání a geologie

Muzeum se nachází v bývalých vojenských kasárnách. Toto muzeum je jediným muzeum „naftařiny“ v ČR. Kromě vnitřní expozice je možné navštívit venkovní technologický park.

http://mng.webz.cz/

Kostel sv. Cyrila a Metoděje

Kostel sv. Cyrila a Metoděje představuje dominantu obce Lužice. Základní kámen kostela byl položen 1872. O dva roky později, po usilovné práci farníku je kostel postaven a následně vysvěcen.

http://luzice.farnost.cz/?action_top=horni.htm&action_rgh=uvod.htm

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Jedná se o původně gotický kostel ze 14. století, který byl přestavěn v polovině 18. století. Stavba odkazuje na živou tradici vzpomínky, jak Panna maria chránila svým pláštěm místní lidi před  nebezpečím za tureckých vpádů.

http://www.mikulcice.cz/o-obci/farnost-mikulcice/

Socha sv. Cyrila a Metoděje

Novodobé sousoší Slovanských Věrozvěstů nacházející se před obecním úřadem.

http://www.mikulcice.cz/o-obci/farnost-mikulcice/

Slovanské Hradiště v Mikulčicích

Mikulčice-Valy jsou významným hradiskem doby velkomoravské říše v blízkosti obce Mikulčice. Svou rozlohou cca 10 ha představují nejrozsáhlejší slovanské archeologické naleziště v ČR. V současné době se jedná o archeopark s expozicí slovanského osídlení.

http://www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/61/

Baťův kanál -  Výklopník

Technická památka VÝKLOPNÍK Sudoměřice, byla postavena v.r. 1939. Toto zařízení sloužilo k překládání lignitového uhlí, které se přiváželo po železniční trati z nedalekého dolu TOMÁŠ v Ratíškovicích.

http://www.obecsudomerice.cz/turista-volny-cas/batuv-kanal-a-vyklopnik.html   http://www.batacanal.cz/plavba/vyklopnik.html

Kostel Povýšení sv. Kříže

První objekt zde byl postaven v pozdně gotickém slohu v polovině 16. století, který byl později barokně přestavěn a rozšířen do tvaru kříže v 18. století. Poslední novodobá přestavba v historicko-elektrickém pojetí byla provedena v roce 1893.

http://farnostlanzhot.webnode.cz/

Kaple sv. Terezie

Kaple ke cti sv. Terezie byla postavena v roce 1861. Tato stavba byla několikrát opravována. Poslední opravy byly realizovány v roce 2012.

http://www.kostelni.jednota.sweb.cz/  http://www.kostice.cz/

Kaple sv. Mikuláše

Současná podoba je z r. 1941, v tomtéž roce byl vysvěcen. Původní barokní kostel z r. 1673 byl v r. 1879 z důvodu sesuvu půdy zbořen. Na jeho místě byl postaven v novogotickém stylu kostel nový v letech 1880-84. Tak jako v případě předchozí stavby i zde došlo k sesuvu půdy, proto byl r. 1940 stržen. Luneta nad vchodem znázorňující Krista Spasitele je z původního kostela z 19. stol.

http://www.tvrdonice.cz/

Kostel stětí sv. Jana Křtitele

Kostel "Stětí sv. Jana Křtitele", představuje stavbu ze 3. čtvrtiny 18.století a je dokladem přechodného období z baroka ke klasicismu. Objekt je zapsán v seznamu kulturních památek. Kostel Jana Křtitele v Týnci je významným poutním místem zdejšího regionu.

http://www.tynec.cz

Kostel sv. Jakuba

Původní gotický kostel vystavěný cisterciáky byl roku 1770 celý zbourán a ponechána pouze věž. Na stejném místě byl letech 1771 – 1773 postaven nový kostel. Věž byla zvýšena o zvonové patro. Pro různé stavební průtahy byl kostel vysvěcen až v roce 1807.

http://mnves.cz/mestys/53-farnost

Kostel sv. Bartoloměje

Kostel sv. Bartoloměje pochází z roku 1911. V kostele je zachován původní gotický presbytář ze 14. stol.

http://www.ado.cz/farnost/1483/640  http://www.rohatec.cz/

Městská památková zóna Skalica (SK)

V historickém jádru města Skalica můžeme navštívit městskou památkovou zónu. Centrum města tvoří trojúhelníkové náměstí, lemované středověkými stavbami. Dominantou je Dům kultury, secesní budova, projektovaná architektem Dušanem Jurkovičem, který se inspiroval lidovým uměním, mozaiková dekorace je od Mikoláše Alše. V budově se nachází stálá expozice Záhorského muzea.

http://www.e-slovensko.cz/mista/466/mesto-skalica

Farní kostel sv. Michala archanjela

Gotický kostel ze 14. století, pozdějí přestavěný. U kostela se nachází gotický karner sv. Anny barokně přestavěný.

http://www.skalica.sk/sk/  http://skalica.fara.sk/

Rotunda sv. Juraja

Románská rotunda, nejstarší památka města, je symbolem historie Skalice. Interiér je vyzdoben vzácnými kresbami z 15.stol. Rotunda prošla různými úpravami. Původní zůstala apsida a románská okna.

http://www.skalica.sk/sk/2012-04-10-07-38-29/pamiatky/rotunda-sv-juraja

Jezuitský kostel sv. Františka Xaverského s kolejí

Jezuité nechali vybudovat svůj kostel a klášter v letech 1693-1724. Z původní pestré a umělecky hodnotné výzdoby interiéru kostela se nám zachovaly štuková výzdoba hlavního oltáře, část fresek a oltářní obraz, který patří k největším oltářním obrazům na Slovensku.

http://www.skalica.sk/sk/2012-04-10-07-38-29/pamiatky/jezuitsky-kostol-a-klastor

Františkánský kostel Panny Marie sedmibolestné s klášterem

Z původní gotické stavby, jejíž stavba byla zahájena v roce v roce 1467 se dochovala jen svatyně. Nejstarší části celého kláštera jsou křížové chodby okolo rajské zahrady. Největším lákadlem pro turisty je černá klášterní kuchyně.

http://www.skalica.sk/sk/2012-04-10-07-38-29/pamiatky/frantiskansky-kostol-sedembolestnej-panny-marie-a-klastor

Dům Kultůry Skalica

Dům kultůry jako kulturní a historická památka představuje významnou stavbu architekta Dušana Jurkoviče. Stavba poskytuje zázemí pro prezentaci kulturních a folklorních tradic regionu.

http://www.skalica.sk/sk/2012-04-23-08-48-05/dom-kultury

Mlýn bratří Pilárikových

V jihozápadní části města se nachází čtyřpodlažní mlýn s kompletně zachovalým strojním vybavením. Mlýn byl postaven na místě původního mlýna v roce 1927. Od roku 2005 je mlýn zpřístupněn veřejnosti.

http://www.skalica.sk/sk/2012-04-10-07-38-29/pamiatky/mlyn-bratov-pilarikovych

Vyhlídková věž - Přístav Skalica

Dřevěná vyhlídková věž se nachází v areálu přístavu na Baťově Kanálu.

http://www.batacanal.cz/plavba/skalica.html

Holíčský zámek

Jedná se o barokně-klasicistní zámek postavený na původně gotických základech vodního hradu. Současná podoba zámku pochází z období vlády Habsburků, z polovinu 18. století.

http://www.holic.sk/index.php/organizacie-zariadenia/tik

Větrný mlýn Vetrlín

Větrný mlýn v Holíči je typem holandského zděného větrného mlýna. Byl postaven v 80. letech 19. století. Na místě stál původně dřevěný větrný mlýn. Jedná se o jediný dochovaný mlýn tohoto typu na Slovensku.

http://slovakia.travel/veterny-mlyn-v-holici

Dům turistiky

První dům slovenských turistů založil Ing. Vratislav Schaala. Na budově Domu turistiky se nachází pamětní deska zakladatele.

http://www.holic.sk/index.php/organizacie-zariadenia/tik