Kostel sv. Margity Antiochiskej

Jedná se o gotizovaný románský kostelík. Nejstarší písemná zmínka o kapli pochází z roku 1554.

http://www.faraholic.sk  http://kopcany.sk

Gbely

Rodiště římskokatolického biskupa Josefa Čárského (1886-1962) a ThDr. Ferdinanda Jurigy, kněze a vlastence (1874 -1950).

http://gbely.fara.sk/

Kostel sv. Michala archanděla

Farní kostel byl vybudován v letech 1846-1852. Unikátní památkou v interiéru kostela je dřevěný oltář Božského srdce umístěný oproti bočnímu vchodu.

http://www.gbely.fara.sk

Adamovské Jezera

Vodní plochy na místě původních lomů. Rekreační oblast s pestrým využitím. Jezera jsou také významnou ornitologickou lokalitou.

http://www.prozahori.sk/adamovske-jazera/

Kostel Ducha Svatého

Gotický kostel z roku 1438 stojí na místě původního dřevěného kostela z roku 1093. Největší úprava kostela proběhla v roce 1931, kdy byla přistavěna dvě pseudobarokní křídla.

http://www.petrovaves.sk  http://www.farapves.sk   

Smolinské

Působiště kněze a básníka P. Jana Donovala (1864 - 1920), rodiště správce poutního kostela v Mariazell Františka Ruperta Reháka, vlastním jménem Andrej Rehák (1863 - 1923).

http://www.smolinske.sk/index.php/obec/osobnosti

Bazilika Panny Marie Sedmibolestné

Basilika minor, národní svatyně k Panně Marii sedmibolestné, hlavní patronky Slovenska. Poutní tradice na tomto místě sahá do 2. pol. 16 století. Výstavba současné podoby kostela se datuje k roku 1736.

http://www.bazilika.sk