Páteřní trasa Cyrilometodějské stezky na území České republiky propojující významná poutní místa na Moravě - Svatý Kopeček u Olomouce, Svatý Hostýn, Zlín-Štípa a Velehrad. Trasa je označována jako páteřní, jelikož na ní budou navazovat další Cyrilometodějské trasy vedoucí z okolních moravských krajů a Slovenska. Vznikla z iniciativy Matice svatohostýnské, Matice velehradské a Matice svatokopecké, které v roce 2008 vybudovaly úsek Svatý Hostýn - Velehrad, respektive v roce 2010 úsek Svatý Kopeček - Svatý Hostýn. Trasa je rovněž označována jako Moravská Compostela každoročně využívaná poutníky putujícími ve dnech 30. června - 4.  července na Velehrad, kde probíhají Cyrilometodějské oslavy v rámci Dnů lidí dobré vůle. Trasa vede převážně po asfaltu podél silniční komunikace, kratší úseky vedou po šotolině po vyznačených trasách Klubu českých turistů. Kromě pěšího putování je možné tuto trasu absolvovat také na kole. Doporučujeme dle profilu a povrchu trasy použít spíše trekingová kola. Několik kilometrů trasa lemuje řeku Moravu, respektive technickou památku tzv. "Baťův kanál", která Vás určitě zaujme. Je možné si pronajmout loďku a jet po Baťově kanále až do Hodonína. Vzhledem k povrchu trasy může trasu označit jako středně náročnou. Trasa se dále dělí na šest etap. Jednotlivé etapy byly zvoleny tak, aby je člověk mohl zvládnout, včetně zastávek na občerstvení a prohlídky památek podél trasy, za jeden den. Jednotlivé etapy jsou popsány na odkazech ve spodní části.