Páteřní trasa Cyrilometodějské stezky na území České republiky s přesahem na Slovensko propojující tři kraje a protínající poutní místa - Šaštín-Stráže, Svatý Antonínek a Velehrad, a významná hradiště z období Velké Moravy - Kopčany, Mikulčice-Valy, Uherské Hradiště a Staré Město. Trasa je označována jako páteřní, jelikož na ní budou navazovat další Cyrilometodějské trasy vedoucí z okolních moravských krajů a Slovenska. Trasa by měla do budoucna propojovat dvě sousední velkomoravské cíle na Slovensku a na Moravě- Kopčany a Mikulčice-Valy, kde by měl být postaven most přes řeku Moravu. Jelikož se v současné době most přes řeku nenachází, je trasa rozdělena na dvě větve - slovenskou a moravskou větev, které se opět scházejí v obci Petrov. Odtud můžeme říct, že procházíme tradičními místy spojenými s vinařstvím a folklórem, kde se každoročně pořádá řada významných akcí. Na Slovensku trasa vede převážně po cyklotrasách, na Moravském území trasa lemuje cyklotrasy a značené trasy Klubu českých turistů.  Kromě pěšího putování je možné tuto trasu absolvovat také na kole. Doporučujeme dle profilu a povrchu trasy použít spíše trekingová kola. Trasa kopíruje v jejím finálním úseku poutní cestu růžence s dvaceti kamennými zastaveními, která  spojuje velkomoravský Veligrad (Staré Město u Uherského Hradiště) s Velehradem, který se stal v průběhu dějin nositelem cyrilometodějské tradice.