Atraktivnější varianta putování po Cyrilometodějské stezce ze Svatého Hostýna na Velehrad plná kulturních a přírodních památek na trase i v jejím blízkém okolí. Celou naší cestu jdeme po značkách (směrových i pásových) Klubu českých turistů. Naše putování začínáme v Bystřici pod Hostýnem, kde je dobrý autobusový i vlakový spoj. Od bystřického vlakového nádraží stoupáme na Svatý Hostýn, který je se svou mariánskou svatyní (Basilica minor) nejnavštěvovanějším poutním místem na Moravě. Naše kroky dále směřují terénem přes dvě atraktivní místa, tj. hrad Lukov a Zoo Lešná, na mariánské poutní místo Zlín-Štípa, kde se nachází socha Panny Marie Štípské, ke které míří řady poutníků. Odtud se můžeme do Zlína přesunout autobusem, protože na nás čeká ještě dlouhá cesta lesem do nedalekých Malenovic a dále terénem do města Napajedla, které bylo od středověku strategickým místem historické obchodní cesty. Z Napajedel do Velehradu procházíme přírodním parkem Chřiby, který láká především přírodními krásami a zajímavostmi. V obci Modrá se nachází unikátní a navštěvovaný Archeoskanzen a Živá voda. Odtud už to máme pouze jeden kilometr na Velehrad označovaný jako centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy. Doporučujeme si s sebou do batohu vzít dostatek jídla a pití, obout si pohodlnou turistickou obuv s pevnou podešví. Trasu můžeme označit jako náročnější plnou stoupání a klesání. Trasa se dělí na celkem tři etapy. Ty byly zvoleny tak, aby je člověk mohl zvládnout, včetně zastávek na občerstvení a prohlídky památek podél trasy, za jeden den. Jednotlivé etapy jsou popsány na odkazech ve spodní části.