Z FUNKCIONALISTICKÉHO MĚSTA ZLÍNA KOLEM SVATÉ VODY DO NAPAJEDEL

Důležitá poznámka na úvod této etapy. Jak si můžete všimnout, celá etapa má 27,6 km, což je velká porce, kterou je nutné zvládnout za jediný den. Je zde tedy možnost si trasu zkrátit. Ze Štípy je možné využit městskou hromadnou dopravu (autobusy č. 34 a 37), která nás dopraví do Zlína až na konečnou zastávku Sportovní hala, kde se můžeme napojit na naši modrou turistickou značku procházející mezi zimním stadionem a sportovní halou směřující do lesa. Trasu si tak zkrátíme téměř o 10 km, což už je příjemnější.

Naše putování začínáme u mariánského poutního místa ve Štípě u turistického rozcestníku Štípa - kostel (267 m n. m.), který nás informuje, abychom následovali červenou směrovou značku. Přejdeme přechod pro chodce a zahneme doleva. Za penzionem zatáčíme mírně doprava na vedlejší komunikaci. Tato cesta nás zavede k lesíku, jehož pravý okraj ze začátku kopírujeme. Po sto metrech vcházíme vpravo na lesní pěšinu. Po necelých dvou kilometrech se napojujeme na štěrkovou cestu používanou pro účely Lesy ČR a přicházíme k rozcestníku a turistickému přístřešku Pod Štákovým vrškem (355 m n. m.), kde červenou značku kříží modrá značka vedoucí na Štákovy paseky. My pokračujeme stále po červené. Po půl kilometru se cesta rozdvojuje. Zatáčíme doleva po asfaltové cestě, vyjdeme krátký kopec a objeví se před námi výhled na Zlín. Nyní musíme být pozorní, protože červená značka schází z asfaltové cesty směrem doleva na lesní cestičku, která může být rozbitá od traktorů po těžbě dřeva. I zde musíme být pozorní, protože červená zahne doleva mezi stromy. Mezi zahradní osadou a Domovem důchodců  scházíme dolů k rozcestníku Pod Burešovem (235 m n. m.). To už se nacházíme ve Zlíně. Sejdeme k Fryštáckému potoku, před mostem zatočíme doleva a podél potoka dorazíme k řece Dřevnici, do níž se potok vlévá. Podél řeky Dřevnice vede cyklostezka i turistická trasa. Musíme si dát pozor na vyšší koncentraci cyklistů, bruslařů i chodců. Přejdeme přes přechod hlavní silnici a stále pokračujeme podél řeky až ke kruhovému objezdu u obchodního centra Čepkov. Zahneme doleva, přejdeme most, koleje a směřujeme k autobusovému nádraží. Pod mostem přejdeme přechod pro chodce a podél nádraží dojdeme k trolejbusové zastávce, kde se nachází turistický rozcestník Zlín - bus (218 m n. m.). Tady červená turistická značka končí. Rozcestník nás informuje, že na Svatou vodu to máme 6 km po zelené značce. My ale doporučujeme jít po modré značce, která je méně náročná a napojuje se na zelenou značkou za 3,5 km na rozcestníku Pod Tlustou horou. Předtím ale musíme projít centrem Zlína kolem Kongresového centra, kde modrá zatáčí doprava a opouští zelenou značku. Pokračujeme dál k obchodnímu domu Prior, nahoru kolem škol ke sportovní hale a k zimnímu stadionu. Za stadionem odbočujeme doleva a stoupáme po kostovici k lesu. Na okraji lesa přejdeme na lesní pěšinu a mírně stoupáme asi dva kilometry kolem stezky zdraví, až přijdeme k asfaltové lesní cestě nedaleko rozcestníku Pod Tlustou horou (390 m n.m). Zde se napojujeme na zelenou značku, kterou nyní budeme sledovat. Lesní asfaltka nás dovede po 1,3 km k rozcestníku U Boudy (378 m n.m), kde můžeme využít přístřešek ke krátkému odpočinku. Odbočíme vlevo a musíme sledovat značku, která schází doprava na pěšinu. Ta nás vede k zahraním osadám a silniční kumunikaci. Upozornění: Dbejte zvýšené opatrnosti, jelikož přibližně 300 m stoupáme podél této silnice, kde se musíme počítat s velkým provozem osobních a nákladních automobilů. U rozcestníku Kopaniny (265 m n. m.) odbočujeme od silnice doprava na klidnou lesní pěšinu, po které mírně stoupáme asi dva kilometry k rozcestníku Svatá voda - jih (356 m n. m.). Ke Svaté vodě to máme po pravé straně necelých 100 m, pak se však musíme vrátit zpět k rozcestníku Svatá voda - jih, kde opouštíme zelenou značku a následujeme značku žlutou. Ta nás dovede k silnici, kterou přejdeme a pokračujeme podél silniční komunikace až do obce Karlovice a ke stejnojmenému rozcestníku Karlovice (323 m n. m.). Přibližně po 700 metrech odbočujeme do lesa opět na lesní pěšinu, která býva často rozbitá těžkými stroji používanými při těžbě dřeva. Po 1,5 kilometru dorazíme k reakreačnímu středisku Hájenka a rozcestníku Agropodnik - rekr. stř. (236 m n. m.). U rozcestníku zabočíme doprava a prudce stoupáme úzkou lesní pěšinkou až přijdeme k louce. Zahneme doleva a dorazíme k silnici spojující Pohořelice s Komárovem.  Přejdeme ji a kolem sadů mírně stoupáme velmi poklidnou cestičkou. Po levé straně máme výhled na obec Komárov. Naše kroky nás zavedou do nedalekého lesíka, míjíme hájovnu (nedaleko hájovny je památník americkým letcům padlých za 2. světové války) a klesáme dolů do Prusinek, odlehlé části Napajedel. Projdeme Prusinky k hlavní silnici, před kterou se nachází směrovník Prusinky (197 m n. m.). Upozornění: Dbejte zvýšené opatrnosti, jelikož půjdeme přibližně 300 m podél frekventované silnice v docela nepřehledném úseku. Ze silnice odbočujeme vlevo a podél koňského ranče a jízdárny přicházíme ke slepému rameni řeky Moravy. Podél něho dále na cyklostezku. Zde odbočíme doprava a po půl kilometru přicházíme k rozcestníku Parhbek - autokemp (183 m n. m.), kde naše cesta končí.