PŘÍRODNÍMI KRÁSAMI A TURISTICKÝMI ZAJÍMAVOSTMI PŘÍRODNÍHO PARKU CHŘIBY

Naše putování začínáme v rekreačním areálu Pahrbek, respektive u rozcestníku Pahrbek - autokemp (183 m n. m.), zatáčíme doprava po žluté značce a jdeme podél řeky Moravy po zpevněné cestě až k silničnímu mostu, který podejdeme, odbočíme doprava a vyjdeme na most. Na druhém konci mostu stojí rozcestník Napajedla - bus (185 m n. m.). Tady žlutá značka končí a napojujeme se na červenou značku, která odbočuje doleva a směřuje k hlavní silnici. Tu musíme přejít. Upozornění: Dbejte zvýšené opatrnosti při přecházení silnice, jedná se o hlavní tah Přerov - Břeclav s vysokou koncentrací automobilové a nákladní dopravy. Kolem areálu Fatra Napajedla přicházíme k vyvýšenému tělesu želeniční stanice. Před podjezdem je na sloupku instalován rozcestník Slanica (184 m n. m.). Minerální pramen je hned za podjezdem. Tu odbočíme vpravo a prudce stoupáme lesíkem a později po luční cestě na vrch Maková (338 m n. m.). O kousek dál přijdeme k rozcestníku Maková (331 m n. m.). Zabočíme doleva na asfaltovou cestu. Po chvíli zabočíme doprava a po luční cestičce scházíme na okraj obce Halenkovice. Zde se napojíme na hlavní silnici, která nás vede podél obce k rozcestníku Halenkovice (295 m n. m.). Odbočujeme z hlavní silnice doleva a po vedlejší komunikaci míříme k autobusové zastávce Halenkovice, dolina. Odbočíme doprava a na další křižovatce zahneme doleva. Stoupáme po asfaltce na kopec, až přijdeme k lesu. Klesáme po lesní cestičce a narážíme na silnici. Odbočíme vpravo. Po pár metrech dojdeme k rozcestníku Dolina - bus (235 m n. m.). Zahneme vlevo a prudce stoupáme po lesní pěšince. Vyjdeme z lesa a u rodinných domků odbočíme vpravo a napojujeme se na místní komunikaci. Přicházíme k rozcestníku Zadní Paseky (346 m n. m.), který nás informuje, abychom zabočili doleva a následovali zelenou značku. Cesta nás zavede do centra obce Košíky a stejnojmenému rozcestníku Košíky (260 m n. m.). Máme před sebou další stoupání kolem Ranče Rovná k lesíku, do kterého nás zelená značka vede. Lesní cestou klesáme dolů a přicházíme na okraj obce Jankovice. Projdeme téměř celou obec a u rozcestníku Jankovice (272 m n. m.) opouštíme zelenou značku. Naše kroky nyní následují značku modrou. Odbočíme vlevo a podél silnice přijdeme k rozcestníku V Březičkách (267 m n. m.). Odkloníme se na chvíli od silnice a jdeme, můžeme-li říct, příjemnější lesní pěšinkou. Po chvíli se na silnici opět napojujeme a mírně stoupáme až k rozcestníku Králův stůl (355 m n. m.). Nachází se zde stejnojmenný kamenný blok opředen mnoha pověstmi, zvláště navazujícími na velkomoravskou minulost středního Pomoraví. U rozcestníku zabočíme doprava a mírně klesáme po modré značce mezi lesními porosty, kolem rybníků Pravěk a Hráz a kolem vinohradu k rozcestníku Modrá - rozhl. (226 m n. m.). Samotná rozhledna se nachází o pár metrů výš nad vinohradem přímo u silnice po levé straně. Pak už scházíme dolů do obce Modrá. Na jejím konci odbočíme doleva a jdeme kolem Archeoskanzenu, velkomoravského opevněného sídliště středního Pomoraví z 9. století. Přejdeme silnici propojující Velehrad a Staré Město a kolem Konventního rybníka přicházíme k cyklostezce. Modrá značka nás zavede přímo do areálu poutního místa Velehrad, kde naše cesta končí.