Turistická trasa vedoucí od Pusteven - turisticky hojně navštěvovaného místa ve všech ročních obdobích  - spojuje dvě mystické hory ležící na území Východní Moravy - Svatý Hostýn a Radhošť. Svatý Hostýn a Radhošť se těší velké úctě obyvatel, z obou hor byly vyňaty a v roce 1868 dodány základní kameny ke stavbě Národního divadla v Praze. Trasa je nejen atraktivní z hlediska poznání množství přírodních, kulturních a technických památek, ale zároveň je velmi přehledná, jelikož po celé její délce vede po značených trasách Klubu českých turistů. Nádherná příroda láká každoročně velké množství turistů. Mimo poutní místa Kaple Sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti a Svatý Hostýn můžete na trase navštívit Během trasy navštívíte zajímavá poutní místa ležící na trase Cyrilometodějské stezky - , pramen Stračka v Zašové, poutní chrám v Rajnochovicích a samozřejmě Svatý Hostýn. Profil trasy je možné charakterizovat jako středně náročný, úseky vedené po hřebenech hor a údolími střídají četná stoupání a klesání. Pohodlná turistická obuv s pevnou podešví je naším doporučením. Zdatní cykloturisté mohou trasu absolvovat na horském kole. Při putování se často budete kochat nádhernými výhledy do okolí na krajinu Beskyd a Hostýnských vrchů.  Ze Svatého Hostýna můžete navázat na trasu Svatý Hostýn - Velehrad popsanou ZDE. Trasu je účelné rozdělit na čtyři dílčí etapy. Ty byly navrženy tak, aby je poutník mohl zvládnout za jeden den, včetně zastávek na občerstvení a prohlídky památek a zajímavých míst podél trasy. Jednotlivé etapy jsou popsány na odkazech ve spodní části.