Vycházíme od rozcestník Rožnov p. Radh. (378 m. n. m.), který soustřeďuje na sebe všechny čtyři barvy turistických tras. Necháme se vést modrou značkou, která nás povede kousek podél Rožnovské Bečvy k zastavení Naučné stezky Hradisko. Zabočíme doleva a podél naučné stezky dojdeme pod zříceninu hradu Rožnov. Zde se odpojíme od naučné stezky a po modré, která vede po místní komunikaci až k rozcestníku Kutiska (460 m. n. m.), kde odbočíme doleva. Po krátkém klesání po místní silnici opět odbočujeme doleva a stoupáme luční cestou nad obec. Vcházíme do lesa a úzkou zanedbanou pěšinou prudce stoupáme přes kořeny i vymleté koryto plné kamení. Přicházíme do obydlené oblasti k rozcestníku Na Horách, BUS (545 m. n. m.). K příštímu rozcestníku to máme 1 km po normální asfaltce k dřevěné kapličce a u ní na stromě je připevněn rozcestník Pod Spinou (550 m. n. m.). Následuje mírné stoupání z lesíku na louku, v jejímž středu se nachází velký balvan. Dále míříme dolů travnatým terénem mezi dvě ohrady k asfaltové silnici a pokračujeme k lokalitě Videčské paseky. Po pár desítkách metrech stezka přechází na širší štěrkovou cestu směřující do místního lesíka. Z kopce scházíme vyšlapanou luční stezkou a ze sedla se po trávě pustíme znovu do kopce. Potom musíme překonat převýšení několika metrů, až vyjdeme z lesíku, a pokračujeme po hřebeni úzkou vozovkou k rozcestníku V Javoří. Odtud stoupáme a jdeme dál úzkou silničkou. Přicházíme na silnici a odbočíme po ní doleva. Klesáme kolem rodinných domů. Silnice nás vede k dřevěnému tolerančnímu kostelu. Jdeme kolem dřevěného kostela asi 100 metrů dokud přijdeme ke křižovatce. Zde opouštíme modrou turistickou značku a pokračujeme vpravo po žluté. Ta nás dovede do horní části obce, hned vedle kamenného kříže visí na stromě rozcestník Velká Lhota rozc., BUS (620 m. n. m.). Zde opouštíme žlutou turistickou trasu a opět pokračujeme po modré asi 1 km na Malou Lhotu. Přehoupneme se po hlavní silnici přes malý kopeček. Na okraji obce stojí rozcestník Malá Lhota, host. Směřujeme do obce. Dávejme pozor na rozbitou úzkou silnici. Stoupáme k rozcestníku Malá Lhota rozc. (625 m n. m.), odkud je hezky vidět na celou obec. Cedulka s modrým hrotem pro následující směr chybí, avšak víme, že další rozcestník potkáme za 2,5 km. Cesta je ve špatném stavu. Výrazně klesá. Úzká asfaltka míří zprudka do lesíka. Po menším zhoupnutí se ocitáme na travnatém prostranství u osamělé valašské usedlosti tvořené roubenými stavbami. Dál už kličkujeme mezi prvními domky, až sejdeme k rozcestníku Medůvka, odb. (523 m. n. m.). Pokračujeme asi  300 m do hloubi lesa, kde se skrývá cvičná skála Medůvka. Kvalita asfaltové silnice je čím dál horší. Zdejší terén se dvakrát zavlní a dále už jen klesáme. V závěru hřebene, kde končí obydlené území, přicházíme k rozcestí, kde nás již modrá turistická značka svádí na lesní terén. Poté zdoláme pár set metrů uježděným travnatým průsekem mezi středně vysokým hustým porostem, na jehož konci nás modrá šipka upozorní, že máme odbočit vpravo. Následuje těžce sjízdný úsek mezi lesem a zarostlou loukou, na něž navazuje lesní koryto. Dole buď přejdeme po lávce z opracovaných kmenů, nebo se přebrodíme přes bystrý potůček. Pár metrů již zbývá na relativně upravenou cestu, která míří pod železniční nadjezd, objíždí závodní dráhu pro motokáry a dále vede k hlavní silnici Valašské Meziříčí – Vsetín. Opodál visí na sloupku rozcestník Brňov, ŽST (300 m.n.m.). Tady naše putování končí.

Konec etapy se nachází v místě, kde se nachází autobusová i železniční zastávka. Je tedy možné toho využít a dopravit se do nedalekého města Valašské Meziříčí, kde je možné se ubytovat a občerstvit.