Od rozcestníku Brňov, žst. (300 m. n. m.) vyrazíme po modré značce. Za pizzerií přemosťuje tok Vsetínské Bečvy lávka pro pěší, kterou musíme přejít. Dostáváme se do obce Jarcová a dál pokračujeme po značce pěšinou prudce vzhůru do lesa. Výstup má délku zhruba 1 km. Naše cesta vede lesem, kolem zahrádek až přijdeme k rozcestí, kde se napojuje modrá turistická značka na žlutou. Značky pak spolu s Naučnou stezkou Masarykova vedou lesním terénem až k samotné skále. U ní stojí tyčový ukazatel Jarcov. gula, skal.útvar (415 m. n. m.). Nachází se zde skalní věž o výšce 8 m tvořenou hrubozrnným pískovcem a slepencem. U této přírodní památky jsou instalovány informační panely, kde si můžeme přečíst více informací o ní. Pokračujeme mírným stoupáním po lesní cestě, až narazíme na rozcestí pod rozhlednou Bražiska, kam můžeme po krátkém odklonění z cesty zamířit. Jedná se o dřevěnou konstrukci o výšce 14 metrů, která je celoročně přístupná. Naše cesta dále vede po nezpevněné cestě přibližně 1 km na rozcestník Pišková – sedlo (510 m. n. m.), kde pokračujeme rovně po červené turistické značce. Mírným stoupáním procházíme lesem kolem vrchu Píšková (578,2 m. n. m.), kde se nachází romantická pahorkatina. Hostýnské vrchy tady svou nejvýchodnější částí padají do hluboké brázdy Vsetínské Bečvy. V sedle Píšková se nachází ještě další památka T. G. Masaryka. Na travnatém prostranství s okrasnými keři a mladými lipami je zbudován prostý kamenný pomník. Mírně klesáme k rozcestníku Pod Píškovou. Odtud vede zelená turistická trasa jižně k obci Bystřička (cca 4,5 km), ale naše kroky vedou stále po červené. Přibližně po jednom kilometru přicházíme k lokalitě Na Pasekách, kde se nachází Pomník císaře Františka Josefa I. Jde o prostý pískovcový blok s nápisem Kaiser Franz Josefs - Höhe 1898. Je to upomínka na císařův pobyt. Dále pokračujeme po severozápadním okraji obce Oznice, která je proslulá výrobou dekorativní keramiky. Cestou míjíme Hladovou studánku - krásná prastará studánka vyzděná kamenem je zřejmě posledním zachovalým pozůstatkem dávno zaniklé usedlosti nad Oznicí, pohlcené lesem. Přestože je pouhé čtyři metry od značené cesty, velmi špatně se hledá. Pokračujeme po lesní nezpevněné cestě přes rozcestník Hůrka k dalšímu rozcestníku Kuželek, kde se červená turistická značka napojuje na žlutou turistickou značku. Odbočíme mírně doprava a po asi 1,5 kilometru přicházíme do obce Lázy, kterou celou projdeme, dokud nepřijdeme k rozcestníku Háje - rozc, kde odbočujeme od žluté turistické značce a následujeme stále červenou turistickou značku. Po necelých dvou kilometrech na nás čeká Přírodní památka Vřesoviště Bílová, která představuje zbytky podhorského vřesoviště s jalovci v Hostýnských vrších. Po hřebeni stoupáme k vrchu Klínec (668 m), odkud vidíme do údolí Rajnochovic. Již nám zbývá 1,5 kilometrové klesání do obce Rajnochovice, kde na samém okraji nás zaujme Poutní chrám Narození Panny Marie a sv. Anny. Od kostele už je to pouze necelý kilometr do centra obce, kde naše cesta pro tuto chvíli končí.