Řádní členové sdružení

CZ

Zlínský kraj

Web: www.kr-zlinsky.cz
Kontaktní osoba: Monika Daňková
E-mail: monika.dankova@kr-zlinsky.cz
Tel.: +420 577 043 418

CZ

Jihomoravský kraj

Web: www.kr-jihomoravsky.cz
Kontaktní osoba: Petr Fedor
E-mail: fedor.petr@kr-jihomoravsky.cz
Tel.: +420 541 652 321

CZ

Moravskoslezský kraj

Web: www.msk.cz
Kontaktní osoba: Martin Hiltavský
E-mail: martin.hiltavsky@msk.cz
Tel.: +420 595 622 763

CZ

Olomoucký kraj

Web: www.kr-olomoucky.cz
Kontaktní osoba: Tomáš Weber
E-mail: t.weber@kr-olomoucky.cz
Tel.: +420 585 508 331

CZ

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.

Web: www.vychodni-morava.cz
Kontaktní osoba: Petra Psotková
E-mail: petra.psotkova@vychodni-morava.cz
Tel.: +420 577 043 900

CZ

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o.

Web: www.ccrjm.cz
Kontaktní osoba: Pavla Pelánová
E-mail: pelanova@ccrjm.cz
Tel.: +420 542 211 123

SVK

Nitranský samosprávny kraj

Web: www.unsk.sk
Kontaktní osoba: Miloš Bača
E-mail: milos.baca@unsk.sk
Tel.: +421/37/692 59 73

SVK

Trenčínský samosprávny kraj

Web: www.tsk.sk
Kontaktní osoba: Eva Frývaldská
E-mail: eva.fryvaldska@tsk.sk
Tel.: +421 32 65 55 653

SVK

Trnavský samosprávny kraj

Web: www.trnava-vuc.sk
Kontaktní osoba: Ida Antipovová
E-mail: ida.antipovova@trnava-vuc.sk
Tel.: +421 33 555 96 20

SVK

Nitranská organizace cestovního ruchu

Web: www.visitnitra.eu
Kontaktní osoba: Marta Hároniková
E-mail: marta.haronikova@nocr.eu
Tel.: +421 0911 729 888

SVK

Univerzita Konstantina Filozofa

Web: www.ukf.sk
Kontaktní osoba: Peter Ivanič
E-mail: pivanic@ukf.sk
Tel.: +421 037 6408503

SVK

Archeologický institut SAV

Web: www.archeol.sav.sk
Kontaktní osoba: Matej Ruttkay
E-mail: matej.ruttkay@savba.sk
Tel.: +421-37-6410051

SVK

Obec Močenok

Web: www.mocenok.sk
Kontaktní osoba: Peter Sýkora
E-mail: zastupcastarostu@mocenok.sk
Tel.: +421 37 655 23 74

GRC

Město Soluň

Web: www.thessaloniki.gr/en/
Kontaktní osoba: Lemonia Papadoupoulou-Kelidou
E-mail: l.papadopoulou@thessaloniki.gr
Tel.: +30 2313 31 7167

HR

Organizace cestovního ruchu Nin

Web: m.nin.hr/en
Kontaktní osoba: Marija Dejanović
E-mail: info@nin.hr
Tel.: +385 232 642 80

Přidružení členové sdružení

SVK

Zoborský skrášľovací spolok

Web: zoborsky-skraslovaci-spolok.sk
Kontaktní osoba: Ján Kratochvíl
E-mail: zoborskyspolok@gmail.com
Tel.:+421 903 724 764

HR

Slovenská samospráva Budapešti

Web: www.slovaci.hu
Kontaktní osoba: Edita Horti
E-mail: edit.horti@gmail.com
Tel.: +36 70 932 0215

SLO

Slovinská mariánská národní svatyně Brezje

Web: www.marija.si
Kontaktní osoba: Andreja Eržen Firšt
E-mail: info@marija.si
Tel.: +386 453 707 00