Řádní členové sdružení

CZ

Zlínský kraj

Web: http://www.kr-zlinsky.cz/
Kontaktní osoba: Monika Daňková
E-mail: monika.dankova@kr-zlinsky.cz
Tel.: +420 577 043 416

CZ

Jihomoravský kraj

Web: http://www.kr-jihomoravsky.cz/
Kontaktní osoba: Jiří Němec
E-mail: nemec.jiri@kr-jihomoravsky.cz
Tel.: +420 577 043 111

CZ

Moravskoslezský kraj

Web: http://www.msk.cz/
Kontaktní osoba: Petra Solanská
E-mail: petra.solanska@msk.cz
Tel.: +420 595 622 509

CZ

Olomoucký kraj

Web: http://www.kr-olomoucky.cz/
Kontaktní osoba: Tomáš Weber
E-mail: t.weber@kr-olomoucky.cz
Tel.: +420 585 508 331

CZ

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.

Web: http://www.vychodni-morava.cz/
Kontaktní osoba: Dana Daňová
E-mail: dana.danova@vychodni-morava.cz
Tel.: +420 577 043 900

CZ

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o.

Web: http://www.ccrjm.cz/
Kontaktní osoba: Zuzana Vojtová
E-mail: vojtova@ccrjm.cz
Tel.: +420 577 043 900

SVK

Nitranský samosprávny kraj

Web: http://www.unsk.sk/
Kontaktní osoba: Miloš Bača
E-mail: milos.baca@unsk.sk
Tel.: +421/37/692 59 73

SVK

Trenčínský samosprávny kraj

Web: http://www.tsk.sk/
Kontaktní osoba: Eva Frývaldská
E-mail: eva.fryvaldska@tsk.sk
Tel.: +421 32 65 55 653

SVK

Trnavský samosprávny kraj

Web: https://www.trnava-vuc.sk/
Kontaktní osoba: Ida Antipovová
E-mail: ida.antipovova@trnava-vuc.sk
Tel.: +421 33 555 96 20

SVK

Nitranská organizace cestovního ruchu

Web: http://www.visitnitra.eu/
Kontaktní osoba: Marta Hároniková
E-mail: marta.haronikova@nocr.eu
Tel.: +421 0911 729 888

SVK

Univerzita Konstantina Filozofa

Web: https://www.ukf.sk/
Kontaktní osoba: Peter Ivanič
E-mail: pivanic@ukf.sk
Tel.: +421 037 6408503

SVK

Archeologický institut SAV

Web: http://www.archeol.sav.sk/
Kontaktní osoba: Matej Ruttkay
E-mail: matej.ruttkay@savba.sk
Tel.: +421-37-6410051

SVK

Obec Močenok

Web: http://www.mocenok.sk/
Kontaktní osoba: Peter Sýkora
E-mail: zastupcastarostu@mocenok.sk
Tel.: +421 37 655 23 74

GRC

Město Soluň

Web: http://www.thessaloniki.gr/en/
Kontaktní osoba: Dimitra Lykotrafiti
E-mail: d.likotrafiti@thessaloniki.gr
Tel.: +30 2313 31 7167

Přidružení členové sdružení

SVK

Zoborský skrášľovací spolok

Web: http://zoborsky-skraslovaci-spolok.sk/
Kontaktní osoba: Ján Kratochvíl
E-mail: zoborskyspolok@gmail.com
Tel.:+421 903 724 764