Používané komunikační nástroje

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy sdružení o Evropské kulturní stezce sv. Cyrila a Metoděje jsou hlavním komunikačním nástrojem směřovaný na média informující veřejnost o zajímavostech v oblasti kulturního cestovního ruchu.

Vydané newslettery CM stezky

Sdružení vydává dvakrát do roka newsletter informující své členy a partnery o aktivitách a akcích, které se v polovině roku uskutečnily. Přečtěte si i vy naše newslettery a informujte se také.

Pořádané konference sdružení CM stezka

Sdružení pořádá každý rok výroční konferenci Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje. Získejte zde podrobné informace, o tématu, přednášejících i jejich prezentacích.

Zveřejné články o CM stezce

Publikování článků o Cyrilometodějské stezce je jednou z řady aktivit Stálého sekretariátu, jehož cílem je objasnit laické i odborné veřejnosti smysl, aktivity a kulturní akce stezky. Přečtě si o nás v různých magazínech.

Brožury sdružení

Prezenční brožury sdružení o Evropské kulturní stezce sv. Cyrila a Metoděje jsou jedním z hlavním marketingových nástrojů Stálého sekretariátu jak atraktivním a jednoduchým způsobem prezentovat aktivity sdružení subjektům nejen veřejné, ale i soukromé sféry.

Tiskoviny sdružení

Tiskoviny sdružení Evropské kulturní stezce sv. Cyrila a Metoděje prezentují aktivity a akce úzce spojené s tématem stezky, tj. cyrilometodějské dědictví, období raného středověku, ale i dobová řemesla a tradiční gastronomii.