Hlaholice - přímé dědictví cyrilometodějské mise

Hlaholice byla prvním slovanským písmem a jazykem. Název hlaholice pochází ze staroslovanského slova glagolъ, což znamenalo slovo. Hlaholice byla vytvořena kolem roku 862 sv. Konstantinem-Cyrilem. Její sestavení bylo iniciované potřebou vytvořit písmo k zaznamenání bohoslužebných textů ve slovanském jazyce. Hlaholice představuje grafický systém, při jehož tvorbě se Konstantin inspiroval v různých abecedních systémech. Existuje několik teorií o původu jednotlivých znaků. Část písem je odvozených z minuskulních znaků řeckého písma. Zajímavostí je, že ke každému písmenu bylo přiřazeno číslo, čili šlo i o první slovanskou číselnou soustavu. Hlaholice se postupně rozšířila do dalších slovanských zemí (Čechy, Bulharsko, Chorvatsko atd). Později byla nahrazena cyrilicí. V Chorvatsku byla vytvořena specifická podoba hlaholice - tzv. hranatá hlaholice. Na území Chorvatska se hlaholice užívala běžně do 15. století a udržela se do počátku 20. století.

(Zdroj: Peter Ivanič, UKF v Nitře)