Velkomoravská hradiště — mocenská, církevní, obchodní a výrobní centra

Na celém území slovanského osídlení se nacházejí hradiště - opevněné sídla. Hradiště byly umístěny na strategických místech. Ty nejdůležitější vznikly v blízkosti větších řek a na hlavních silnicích. Byli hlavními mocenskými, církevními, obchodními, výrobními centry a tvořily i hlavní kostru obranného systému.


Na Moravě to byly například Mikulčice, Uherské Hradiště-Staré Město a na Slovensku Nitra. Právě tyto hradiště měli již městský charakter. Kromě obydlí knížecí vrstvy zde byly postaveny kostely, sýpky, hospodářské stavby atd. Při kostelech byly hřbitovy a v areálech hradišť se konaly trhy. Nedaleko se nacházely několik větší a menší sídliště, případně dvorce velmožů, a proto se v literatuře někdy píše o sídelních aglomeracích. Menší hradiště byly sídly velmožů - županů. Na Slovensku k nim patřily například Ducové, Pobedim, na Moravě Břeclav-Pohansko, Brno-Staré Zámky. Důležité byly hradiště, které měly strážní funkci a nacházely se na vyvýšených polohách s dobrým výhledem na okolí. Mezi ně patřil Devín. Další hradiště se vyskytovaly na nížinách (Pohansko u Nejdek, Rajhrad atd.).

(Zdroj: Peter Ivanič, UKF v Nitře)