• Putování za cyrilometodějskou tradicí

    Po jedenácti stoletích, která uplynula od smrti Konstantina a Metoděje, zůstává jejich dědictví pro naše země i pro všechny Slovany stále živé. Tato tradice, tj. odkaz jejich působení, vznikla v lůně jedné, ještě nerozdělené církve, spojené jednomyslnou vírou v jednoho Boha. Soluňští misionáři kázali evangelium v jazyce, kterému západní Slované rozuměli, vytvořili první slovanské písmo – hlaholici, přeložili téměř celé Písmo, vytvořili církevní i občanský zákoník, obhájili v Římě slovanskou bohoslužbu,… přiřadili tedy Slovany k vyspělým národům a nesmazatelně se zapsali do dějin celé Evropy. V roce 1980 byli papežem Janem Pavlem II prohlášeni za její spolupatrony. Zveme Vás k putování po stopách křesťanského odkazu soluňských bratrů – na poutní místa, k sakrálním památkám, na poutě a jiné akce kulturně-duchovního charakteru podél cm tras. Zjistíme, že jejich odkaz, kterým předstihli o celé tisíciletí svoji dobu, zní naléhavě a aktuálně i dnes.

Mapa míst s cyrilometodějskou tradicí

CZ

Bazilika Velehrad

Velehrad patří k nejznámějším poutním místům ČR. Srdcem poutního místa je bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje.

CZ

Bazilika Svatý Hostýn

Velkolepý chrám se dvěma věžemi stojí na místě bývalé malé mariánské kaple. Prostoru nad vstupním portálem vévodí typický motiv Panny Marie Svatohostýnské.

CZ

Chrám Zlín-Štípa

Poutní chrám Narození Panny Marie ve Štípě, místní části Zlína, patří k významným poutním chrámům a pozoruhodným příkladům barokní architektury.

CZ

Kaple sv. Cyrila a Metoděje, Radhošť

Kamenná kaple v románsko-byzantském stylu byla dokončena a vysvěcena v roce 1898. Stavba je obložena dřevěným šindelem.

CZ

Kostel, Provodov-Malenisko

Na místě zvaném Malenisko stojí dominanta Provodova, poutní kostel Panny Marie Sněžné z 18. století a sochou Panny Marie v průčelí.

CZ

Kostel, Velké Karlovice

Farní kostel ve Velkých Karlovicích byl postaven v roce 1754 na půdorysu kříže a má složitou konstrukci obvodových stěn. Celý obvod kostela je zalomen 24 úhly.

CZ

Pravoslavný chrám, Kroměříž

Pravoslavný chrám byl postaven v rusko-byzantském stylu v l. 1946-48 archimandritou Andrejem jako památník obětí II. světové války.

CZ

Kostel svatého Ducha, Staré Město

Celá stavba kostela symbolizuje úzké propojení současnosti s Velkou Moravou - kostel sv. Ducha je umístěn v ose kostela pocházejícího z 9. století.

CZ

Arcibiskupský zámek a zahrady, Kroměříž

Zdejší architektura, zahrady a sbírky patří k nejhodnotnějšímu kulturnímu dědictví naší země a jejich unikátnost stvrzuje zápis na seznam UNESCO.

CZ

Mechanický betlém, Horní Lideč

Součástí expozice betlému je kromě vyřezávaných dřevěných postaviček a architektur filmový snímek, který byl pro tento účel natočen.

CZ

Katedrála svatých Petra a Pavla, Brno

Cyrilometodějskou tradici duchovní správy Moravy symbolizuje sousoší obou světců, umístěné v roce 2013 před katedrálou.

CZ

Kostel Zvěstování Panny Marie, Brno-Tuřany

Historie kostela je spjata se samou historií Tuřan jako vesnice. Podle tradice sahají dějiny tuřanského poutního místa až do doby svatých Cyrila a Metoděje.

CZ

Kostel Jména Panny Marie, Křtiny

Ve zdejším údolí prý křtili samotní svatí Cyril a Metoděj a jejich žáci. Odtud pochází i název obce – Vallis baptismi – údolí křtu – Křtiny.

CZ

Poutní místo Mikulčice

Místem konání pravidelných cyrilometodějských poutí je Slovanské hradiště v Mikulčicích - lokalita se základy největšího doposud objeveného velkomoravského kostela.

CZ

Pravoslavný monastýr, Hrubá Vrbka

Nástupce svatého Metoděje na moravském stolci Gorazda připomíná v Hrubé Vrbce v národopisném regionu Horňácka památka lidové architektury.

CZ

Kostel Sv. Cyrila a Metoděje, Ostrava

Moderní kostel je postaven na půdorysu řeckého kříže se čtyřmi dominantními prosklenými okenními plochami. Dominantou je barokní polychromovaná řezba Krista.

CZ

Kostel svatého Cyrila a Metoděje, Hrčava

Poměrně jednoduchá jednolodní stavba s malou věží a trojbokým kněžištěm, na který navazuje malá sakristie, je pokrytá eternitovou střechou.

CZ

Kaple sv. Cyrila a Metoděje, Horní Čeladná

Roubenou kapli z roku 1936, jež je oblíbenou zastávkou turistů, zdobí valašské prvky, otevřená předsíň na sloupcích a vyřezávaná deštěná balustráda.

CZ

Kaple sv. Cyrila a Metoděje, Bílá

Uprostřed malebné krajiny Beskyd stojí malá kaple severského typu z roku 1924, na které se snoubí klasické prvky beskydské lidové architektury.

SVK

Nitranský hrad, Nitra

Dominantou hradu je Katedrála sv. Emeráma-Bazilika minor, v které se prolínají architektury a umělecké slohy, zejména románský, gotický a barokní.

SVK

Kostel sv. Michala Archanjela, Dražovce

Svou zachovalostí, archeologickými nálezy, ale i neopakovatelnou atmosférou, která v jeho okolí vládne, patří k nejzajímavějším kostelíkům na Slovensku.

SVK

Benediktýnský klášter sv. Hypolita, Zobor

Představoval významné centrum kulturního, duchovního i veřejnoprávního života na Velké Moravě. Zanikl v 15. století a na jeho místo byl vybudovaný klášter kamaldulů.

CZ

Kostel Sv. Juraja, Kostoľany pod Tribečom

Jeho výmečnou historickou a architektonickou hodnotu zvyšují zachované nástěnné malby a originální kamenná křtitelnice.

SVK

Rotunda sv. Juraja, Nitrianska Blatnica

Patří k nejstarším raněstředověkým sakrálním stavbám na Slovensku. Každoročne, na svátek sv. Juraja se u rotundy konají poutě.

SVK

Benediktínský klášter Hronský Beňadik

První románská bazilika byla postavená už v 11. století. Dnes patří klášterní kostel k nejvýznamnejším gotickým stavbám na Slovensku.

SVK

Bíňa

V obci se nachází Rotunda dvanácti apoštolů z 10. století se zachovanými fragmenty středověkých maleb a dvojvežový kostol z 13. století.

SVK

Močenok

První sakrální stavba s patronací sv. Klimenta vznikla už v 9. století a súvisí s príchodom sv. Cyrila a sv. Metoděje na územie Velké Moravy.

SVK

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Diakovce

Pozděrománská stavba z roku 1228, původně součast románského klášterního komplexu, později rozšířená na trojloďovou baziliku.

CZ

Bazilika, Svatý Kopeček

V současnosti je Svatý Kopeček cílem obdivovatelů barokní krásy, mnoha poutníků a také srdcem farnosti, kde se odehrávají ta nejcennější tajemství víry.

CZ

Arcibiskupský palác, Olomouc

Olomoucké biskupství vzniklo v r. 1063 oficiálním obnovením moravského biskupství (později arcidiecéze moravsko-panonské) založeného sv. Metodějem r. 869.

CZ

Chrám sv. Cyrila a Metoděje, Olomouc

Jednoduchý exteriér kostela kontrastuje s bohatou výzdobou. Chloubou chrámu je velká mozaika s motivem modlitby Confiteor.

CZ

Chrám svatého Gorazda, Olomouc

Pravoslavný katedrální chrám na Gorazdově náměstí v Olomouci z r. 1939 ve stylu byzantinizující architektury ruské provenience.

CZ

Poutní chrám, Dub nad Moravou

Nádherný vrcholně barokní chrám se dvěma 59 metrů vysokými věžemi. Již více než 200 let je cílem poutníků. Patrí nejvyšším chrámovým stavbám na Moravě.

SVK

Bazilika Sedmiboletné Panny Marie, Šaštín

Budova kláštera má tři křídla, ze čtvrté strany ji uzavírá bazilika. Hlavní loď je široká 13 m. Jižní stranu kostela spojuje s klášterem arkádová chodba.

SVK

Chrám sv. Mikuláša, Trnava

Trojloďová bazilika postavená v novogotickém stylu v tzv. podunajském slohu. Stavba má celkovou délku 60 m, šírku 31 m a výšku hlavní lodě 18 m.

SVK

Farský kostol sv. Antona paduánskeho, Báč

Obec Báč patří k významným poutním lokalitám, kde kroky poutníků směřují do bývalého barokního františkánského kláštera a kostela.

SVK

Jeskyně Panny Marie Lurdské, Tomášikovo

Mariánské poutě zde začali v r. 1901. Jeskyni Panny Márie Lurdskej, která je podobná té v Lurdech, vyhlásil arcibiskup za poutnické místo Trnavské arcidiecéze.

SVK

Katarínka, Dechtice

Soubor zaniknutých budov františkánského kláštera, poměrně zachovaných kostelních zdí a kostelní věže ze 17. století nacházejících se v pohoří Malé Karpaty.

SVK

Kostel Nejsvětější Trojice, Modranka

Farní poutní kostel byl postavený na místě starší kapličky. Poutníci sem začali pricházet po událostech v r. 1683, když Modranku ohrožovalo turecké vojsko.

SVK

Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Mojtín

Novoklacistický kostel postavený v roce 1863. V interiéru kostela z r. 1874 se nachází oltářní obraz sv. Cyrila a Metoděje a obraz Immaculaty od J. B. Klemensa.

SVK

Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Dohňany

V kostele sa nachází oltářní obraz sv. Cyrila a Metoděje. Před kostolem se nachází památník padlým vojakům z 1. světové války.

SVK

Kostel, Horný Moštenec

Plány chrámu vypracoval architekt Hrabačka z Považské Bystrice. Nitranský biskup Eduard Nécsey povolil v r. 1950 sloužit mše v novém kostele.

SVK

Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Horná Breznica

Základní kámen kostela požehnal papež Ján Pavel II 22. dubna 1990 při návštevě Slovenska ve Vajnorech. Je uložený pod svatostánkem i s histirií jeho výstavby.

SVK

Kostol, Lehota pod Vtáčnikom

Kostel slavnostně vysvětil 5. července 1949 nitranský biskup dr. Eduard Necsey. Při příležitosti 1100. výročí úmrtí svatého Cyrila si věřící mohli uctít jeho relikvie.