• Putování za velkomoravskou tradicí

    Řeč je o Velké Moravě, prvním státním středověkém útvaru (833-906/907 n.l.) na území dnešní České a Slovenské republiky. Územní i kulturní rozmach Velkomoravské říše po velké části střední Evropy za knížete Svatopluka patří k nejslavnějším érám naší společné historie. I dnes je možné navštívit řadu míst spjatých s obdobím raného středověku a podniknout tak cestu prostorem a časem po místech historicky spjatých s velkomoravskými knížaty i místy spojenými s nimi prostřednictvím legend, cestu k našim společným kulturním kořenům. Ožijí tak příběhy o staroslovanské elitě, zručných řemeslnících, zemědělcích, obchodnících, vzdělancích i válečnících, půvabných Slovankách či byzantských i franských duchovních. Možná Vás překvapí, jak moc k nám dávné příběhy dnes promlouvají. Je nám ctí představit Vám ta nejzajímavější místa z moravskoslovenského pomezí, centra někdejší Velkomoravské říše.

Mapa míst s velkomoravskou tradicí

CZ

Archeopark Chotěbuz

Na návrší nad vesnicí Chotěbuz již v 8. století postavili Slované své hradiště. A díky bohatosti archeologických nálezů v této oblasti se podařilo vytvořit jeho repliku.

CZ

Výšina sv. Metoděje, Uherské Hradiště

Archeologická lokalita Sady, kde průzkum odhalil pozůstatky neopevněného dvorce církevně – mocenského charakteru.

CZ

Archeologická lokalita, Staré Město

Při dobývání štěrku na pravém břehu slepého ramena řeky Moravy bylo rozkopáno několik kostrových hrobů i celá jižní polovina základů chrámu.

CZ

Památník Velké Moravy, Staré Město

Památník Velké Moravy ve Starém Městě v poloze „Na Valách“ byl vybudován nad základy hřbitovního kostela z 9. století.

CZ

Centrum slovanské archeologie, UH

Životní osudy obou soluňských bratří a jejich následné pokračování v příběhu souvisejícím s vytvořením „svaté církve moravské“ za arcibiskupa Metoděje.

CZ

Archeoskanzen Modrá

Velkomoravské sídliště středního Pomoraví je významným subjektem názorně osvětlující jednu z nejvýznamnějších etap našich národních dějin.

CZ

Kostel sv. Jana, Modrá

Malý kamenný kostelík, který je replikou velkomoravského kostela z 9. století. Tato kopie se nachází v blízkosti archeologicky zkoumaných základů kostela.

CZ

Hradisko svatého Klimenta u Osvětiman

Hradisko ležící v blízkosti staré kupecké cesty vzniklo v polovině 9. století. Dnes tu jsou základy starého kostela, zbytky dalších objektů a dřevěná kaple sv. Klimenta.

CZ

Slovanské hradiště, Mikulčice

Základy knížecího paláce, 12 kamenných kostelů a pohřebišť s 2.500 hroby. Místo dávné historie, konání poutí a setkávání církevních autorit.

CZ

Archeologická rezervace, Pohansko

V 9. století centrem obrany na nejjižnější výspě Velké Moravy. Oválný areál opevněného dvorce uprostřed lužního lesa.

CZ

Hradiště sv. Hypolita, Znojmo

Výšinné hradiště na poloze ostrožny nad řekou Dyjí. Při výzkumu zde byly nalezeny pozůstatky 2 kostelů, rozsáhlé pohřebiště a unikátní nálezy z Velké Moravy.

CZ

Hradiště Staré Zámky, Brno Líšeň

Staroslovanské hradiště Staré Zámky se nalézá nad údolím řeky Říčky. Bývalé hradiště leží přes Mariánské údolí naproti pozůstatkům Horákovského hradu.

CZ

Památník písemnictví na Moravě, Rajhrad

Památník písemnictví na Moravě nabízí stálou expozici zahrnující nejvýznačnější osobnosti literatury na Moravě od 9. do 20. století.

CZ

Moravské zemské muzeum, Brno

Velké Moravě je věnována jedna z expozic muzea v Dietrichsteinském paláci v Brně. Dokumentuje vývoj slovanského osídlení Moravy v rozmezí 6. až 10. století.

SVK

Nitra a Nitranský hrad

Už na začátku 9. století byla Nitra centrem Pribinového knížectva, od roku 833 východní části Velkomoravské říše a sídlem knížete Svatopluka.

SVK

Martinský vrch, Nitra

V areálu bývalého velkomoravského hradiska sa nacházejí základy Kostela sv. Martina z 9. století. V archeoskanzenu je expozice o životě Slovanů v období Velké Moravy.

SVK

Ponistranské muzeum, Nitra

Prezentuje šperky a jiné nálezy z období Velké Moravy. Každoročne organizuje vědecké konference věnované cyrilometodějskému dědictví a histirii Velké Moravy.

SVK

Slovanské hradisko Bojná - Valy

Archeologové objevili soustavu výšinných hradisek z 9. století, které představovali významné hospodářské a politické centrum Nitranského knížectví i Velké Moravy.

SVK

Slovenské múzeum, Nitra

V rámci expozice, která dokumentuje vývoj polnohospodářství na Slovensku je osobitná pozornost věnovaná velkomoravskému období.

SVK

Kostol sv. Margity Antiochijskej, Kopčany

Nejstarší stavební fáze datovaná do 9. století. Vznikl jako součast velkomoravského hradiska Valy v Mikulčicích. Jižně od kostela možný výskyt velmožského dvorce.

SVK

Hradisko Ducové, Kostolec

V mladší době bronzové bylo na terase Kostolce vybudované významné hradisko. Jeho fortifikační systém je zachovaný dodnes.

SVK

Tenčínský hrad

Komitátní hrad, postavený na místě předpokládaného slovanského hradiště. Hradisko se nacházelo na nejvyšším místě hradní skály.

SVK

Skalka nad Váhom, Chochel

Polykulturní lokalita, nález základů sakrální stavby z 9. – 10. století a mladší středověký hřbitov z 12.-13. století. Nálezy z hřbitova se nacházejí v Trenčínském muzeu.

SVK

Pobedim

Významné nížinné slovanské hradiště v nivě řeky Váh v poloze Hradiště. V minulosti viditelné valy byly dříve zničeny zemědělskými pracemi. Z významných nálezů je třeba zmínit nálezy sekerovitých hřiven - velkomoravského platidla.

SVK

Beckov

Významný hrad, postavený na místě slovanského hradiště. Hradiště z 2. pol. 9. století se nacházelo na celé ploše mladšího středověkého hradu.