Trasa Vranov – Velehrad prochází pěti turistickými a přírodními oblastmi CHKO Moravským krasem, Drahanskou vrchovinu, přírodním parkem Říčky, přírodním parkem Ždánický les a přírodním parkem Chřiby. Propojuje nejen významná poutní místa Vranov u Brna, Křtiny a Velehrad, ale také přírodní památky v podobě skal a jeskyní zvláště v Josefovském údolí, kulturními památkami v podobě archeologických lokalit z období Velké Moravy, středověkých hradů ale i zámků, technických památek a hlavně řady vyhlídek do okolí, které turista vždy ocení. Profil trasy je možné charakterizovat jako středně náročný, úseky vedené převážně zalesněným území a údolími střídají četná stoupání a klesání. Pohodlná turistická obuv s pevnou podešví je naším doporučením. Zdatní cykloturisté mohou trasu absolvovat na horském kole. Řada úseků vede souběžně se značenými cyklistickými trasami. Trasu je účelné rozdělit do pěti dílčích etap. Ty byly navrženy tak, aby je poutník mohl zvládnout za jeden den, včetně zastávek na občerstvení, případně na prohlídky památek a zajímavých míst podél trasy. Jednotlivé etapy jsou popsány na odkazech ve spodní části.