Jedna z etáp trasy cyrilo-metodskej cesty na území Slovenskej republiky, vedúcej po území Nitrianskeho samosprávneho kraja cez Bojnú – Nitriansku Blatnicu – Dražovce – Nitru a Močenok,  spája historické pamiatky a lokality z obdobia Veľkej Moravy na území mesta Nitra, ktorými sú Dražovce – Zoborský kláštor – Martinský vrch a Nitriansky hrad. Nástup na etapu sa nachádza v centre mestskej časti Nitra-Dražovce.  Trasa je od zastávky MHD označená zelenou turistickou značkou a je súčasne vedená aj ako cyklotrasa. Z centra mestskej časti sa ku kostolu sv. Michala dostaneme po miestnej komunikácii vedúcej obytnou zónou a cez chodník vedúci lesným porastom. Od kostola sv. Michala trasa pokračuje po nespevnenom chodníku striedavo cez listnatý lesný porast a lúky s bohatou faunou a flórou typickou pre Zoborské vrchy. Trasa ďalej vedie popri viniciach, až prechádza do borovicového porastu, z ktorého je veľmi pekný výhľad do okolia. V tomto úseku je trasa označená modrou značkou. Po prechode borovicovým a listnatým lesným porastom trasa vchádza do areálu Špecializovanej nemocnice sv. Svorada. V areáli  sa nachádza Svoradova jaskyňa a upravená studnička známa pod názvom Svoradov prameň. Informácie o kvalite vody sú uverejnené v blízkosti prameňa. K jaskyni aj studničke vedie značený nespevnený chodník. Trasa etapy pokračuje k zakonzervovanej ruine kláštorného kostola sv. Jozefa, ktorý dal aj s kláštorom vybudovať nitriansky biskup Blažej Jaklin v rokoch 1692 – 1695 pre kamaldulský rád na starých základoch benediktínskeho kláštora z 9. storočia. Benediktínsky kláštor sv. Hypolita bol založený v dobe Veľkej Moravy najneskôr r. 880. V areáli je sprístupnená ruina obydlia kamaldulského  mnícha tzv. eremitka. V areáli sú inštalované informačné panely a detské archeologické nálezisko. Po prehliadke areálu Zoborského kláštora pokračujeme po nespevnenom náučnom chodníku v lesnom poraste a trasa vedie po žltej značke lesným terénom k zastávke MHD, kde prekročíme cestnú komunikáciu a pri kríži pokračujeme ulicami v obytnej zóne po žltej značke až k prameňu na Šindolke. Od prameňa Šindolka pokračujeme ulicami v obytnej zóne až na kruhový objazd pod Zoborom, kde sa nachádza vstupná brána do areálu bývalých kasární na Martinskom vrchu. Po označenej asfaltovej ceste cez lesopark sa dostaneme k archeologickej lokalite, kde sú viditeľné pozostatky starého slovanského hradiska z 8. a 9. storočia a základy románskeho Kostola sv. Martina z 11. storočia. V blízkom archeoparku je inštalovaná expozícia Archeologického ústavu z obdobia Veľkej Moravy o živote a bývaní Slovanov. Počas letnej turistickej sezóny, alebo počas slávnostných príležitostí je možná aj organizovaná skupinová prehliadka areálu so sprievodcom. Po prehliadke areálu sa vrátime tou istou trasou na kruhový objazd pod Zoborom. Trasa pokračuje po asfaltovom chodníku smerom do centra mesta, kde po prejdení mosta ponad rieku Nitra pokračujeme popri Divadle Andreja Bagara až k Župnému domu na Župnom námestí, kde prejdeme cez priechod do Horného mesta. Pokračujeme cez Pribinove námestie, okolo sochy kniežaťa Pribinu smerom k Nitrianskemu hradu. Na trase máme možnosť vidieť budovy Malého a Veľkého seminára, kde sa nachádza aj Diecézna knižnica a na nároží kanonického domu socha Atlanta v Nitre známeho aj pod menom Corgoň. K Nitrianskemu hradu sa dostaneme po chodníku, ktorý vedie popri Mariánskom súsoší. Trasa sa končí pred bránou hradu pri súsoší sv. Cyrila a Metoda. Na záver putovania je možná prehliadka areálu Nitrianskeho hradu, ktorý tvorí niekoľko stavebných celkov a je národnou kultúrnou pamiatkou. Nitra bola v 9. storočí centrom Nitrianskeho kniežatstva. Počas panovania kniežaťa Pribinu v roku 830 tu bol vysvätený prvý kresťanský kostol v stredovýchodnej Európe. V období Veľkej Moravy sa v Nitre zdržiaval knieža Svätopluk a už v rokoch 880 - 892 tu bolo biskupské sídlo. V areáli hradu sa nachádza diecézne múzeum Nitrianskeho biskupstva s expozíciou, ktorá približuje literárne pamiatky úzko späté s počiatkami kresťanstva na území Nitry, a v  jeho klenotnici sa nachádzajú prevažne predmety z liturgického inštrumentária katedrály, najmä starobylé kalichy a  monštrancie. Počas letnej turistickej sezóny, alebo počas slávnostných príležitostí je možná aj organizovaná skupinová prehliadka areálu hradu so sprievodcom. V areály hradu je možnosť občerstvenia sa v reštaurácii, či zakúpenia suvenírov

.