Turistická trasa začína na Nitrianskom hrade – na mieste, kde je možné zažiť históriu na vlastnej koži. Prechádzkou po hradnom areáli prejdeme viacerými obdobiami, architektonickými štýlmi od románskeho kostolíka cez gotiku až po baroko  v Katedrále sv. Emeráma. Vystúpame na vyhliadku v katedrálnej veži a natrafíme aj na biskupský poklad v Diecéznom múzeu. Nitra ponúka aj ďalšie možnosti putovaním z Nitrianskeho hradu cez Pribinovo námestie  prejdeme historickým Horným mestom, kde je možné navštíviť unikátnu Diecéznu knižnicu  a pešou zónou kde môžeme obdivovať historické budovy prvého Nitrianskeho gymnázia, dnešného Ponitrianskeho múzea novodobú budovu nitrianskeho divadla, alebo navštívime nitriansku synagógu a pešiu zónu, ktorá je inšpirovaná práve Cyrilometodským odkazom. Cesta pokračuje cez Štefánikovu triedu okolo bývalých mestských kasární ďalej až na železničnú stanicu, kde na moste pre peších nahliadneme zároveň do minigalérie. Prechodom cez most sa dostaneme na Golianovu ulicu, ktorá nás vyvedie cez obytnú štvrť von z mesta. Na nároží Golianovej a Bottovej míňame kamenný kríž z 18.storočia a prechádzame okolo Boriny - jedného z nitrianskych pahorkov. 

Golianova ulica plynule prechádza do asfaltovej cesty, ktorá pokračuje popod novovybudovanú diaľnicu a neskôr sa mení na panelovú a poľnú cestu. Putovanie vedie pomedzi chotár, kde, ak sa otočíme si vychutnáme pohľady na Nitru z inej perspektívy. Prejdeme cez malý lesík neďaleko mestskej časti Párovské Háje, kde nájdeme aj kríž a informačnú tabuľu s odkazom na miestnu tragédiu. Cesta sa ďalej stáča cez osadu Hrušťov v Zálužianskej pahorkatine a mení sa na asfaltovú, neskôr nás vyvedie von smerom na malý lesík – remízku a pomaly pokračuje poľnou cestou Nitrianskou pahorkatinou popri priľahlým viniciam smerom do Močenku. Na okraji obce si môžeme urobiť malú odbočku do miestnych viníc ku kaplnke sv. Urbana a potom pokračujeme prehliadkou zaujímavostí obce. Nachádza sa tu napr. Rk. kostol sv. Klementa, ktorý nadväzuje na kresťanskú tradíciu z 9.storočia, kedy  sa v obci Močenok sa v prameňoch uvádza prvý drevený kresťanský kostol . Okrem toho je tu biskupský kaštieľ, ktorý slúžil ako zastávka na cestách niekdajších prominentov z radov šľachty a cirkvi. Za zmienku stojí aj Kaplnka sv. Kríža, kláštor vincentínok či kalvária.

Celkový profil trasy je možné charakterizovať ako nenáročný, celková dĺžka trasy je približne 17,5 km a pohodlne ju môžete absolvovať aj na bicykli. Trasu je možné absolvovať za približne 6 hodín, pohodlným tempom s menšími zastávkami. Na ceste nie je značenie, ale cesta je plynulá a jednotlivé úseky sú poprepájané a tvoria často jedinú spojnicu medzi lokalitami, takže nie je možné zablúdiť.