Zimní pouť k 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila slavíme v neděli 17.2. Zveme vás do baziliky k účasti na mši sv. v 10:00 hodin. Hlavním celebrantem bude arcibiskup Jan Graubner.
Tentýž den se od 13:00 koná v Zimním sále na Stojanově gymnáziu valná hromada Matice Velehradské.

Program:
10:00 Pontifikální mše svatá v bazilice s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem
11:30 - 12:30 Oběd pro členy a hosty MV ve Slovanském sále Stojanova gymnázia Velehrad (vstup do Stojanova gymnázia se nachází napravo od průčelí velehradské baziliky)
11:30 - 12:55 Prezentace členů MV před Zimním sálem Stojanova gymnázia
13:00 Zahájení Valné volební hromady v Zimním sále (Sala terrena)
- přivítání (Mons. Jan Peňáz)
- slovo otce arcibiskupa Jana Graubnera
- zpráva o činnosti Matice velehradské a návrh činnosti v roce 2019 (Mgr. Petr Hudec)
- zpráva o hospodaření Matice velehradské
- seznámení účastníků VH s průběhem volby Výboru a Kontrolní komise Matice, představení kandidátů, doplnění kandidátky - vlastní volba
- přestávka na formulování připomínek a dotazů, vyplňování volebních lístků a přihlášek do diskuse, občerstvení (15 min.)
- zdravice oslovených hostů
- příspěvky přihlášených do diskuse
- oznámení výsledků voleb
- usnesení Valné hromady
- písen Bože cos ráčil
16:00 Závěrečné požehnání (předpoklad)