Pozývame Vás na slávenie tejto spomienky v Kostole Svätého Kríža v Devíne 6. apríla 2019 o 14.00 hod.

Spomienka začne slávnostnou svätou omšou ku cti sv. Cyrila a sv. Metoda, hlavným celebrantom a kazateľom bude J. E. Mons. František Rábek, vojenský ordinár.

Život Metoda prednesie Jozef Šimonovič.

Potom bude nasledovať uctenie relikvií svätých a spomienkovú slávnosť ukončíme kladením vencov k pomníku sv. Cyrila a sv. Metoda. 

Budeme veľmi radi, keď Vás budeme môcť privítať na tomto významnom mieste, ktoré je nerozlučne späté s duchovným životom nášho národa.

Tešíme sa na stretnutie s Vami a na príležitosť spoločne načerpať z duchovného posolstva sv. Cyrila a sv. Metoda.