Spomienka na 1150. výročie smrti Konštantína Filozofa – sv. Cyrila sa bude konať aj v Kostole Svätého Kríža v Devíne, kde si spolupatrónov Európy sv. Cyrila a sv. Metoda každý rok pripomíname.

Pozývame Vás na slávenie spomienky 1150. výročia smrti Konštantína Filozofa – sv. Cyrila v Kostole Svätého Kríža v Devíne 16. februára 2019 o 14.00 hod.

Spomienka sa začne slávnostnou svätou omšou ku cti sv. Cyrila a sv. Metoda, hlavným celebrantom a kazateľom bude Mons. Marián Gavenda. Pochvalu Konštantína Filozofa prednesie Miroslav Vetrík.

Potom bude nasledovať uctenie relikvií sv. Cyrila, sv. Klimenta Slovenského a sv. Klimenta, pápeža, a spomienkovú slávnosť ukončíme kladením vencov k pomníku sv. Cyrila a sv. Metoda.

Tešíme sa na stretnutie s Vami a na príležitosť spoločne načerpať z duchovného posolstva sv. Cyrila a sv. Metoda.