Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike s podporou Bulharského kultúrneho zväzu a Bulharského kultúrneho inštitútu  Vás pozýva na každoročné stretnutie Bulharov a ich priateľov na Slovensku.

Uctime si spoločne svätých bratov Cyrila a Metoda.

Klikněte na Tiskovou zprávu

Stretnutie sa uskutoční 4.5.2019  o 10.00 hod. pred Kostolom Svätého Kríža v Devíne pri pomníku sv. Cyrila a sv. Metoda.

Program:
Pozdrav mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Bulharskej republiky pani Jordanky Čobanovej.

Hudobno – slovné vystúpenie žiakov BSOU „Christo Botev“.

“O písmenách” - výstava detskej tvorby Bulharského kultúrneho inštitútu v Dome kultúry v Devíne.