Ordinariát  ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky v spolupráci s Vojenským ordinariátom Maďarskej republiky Vás pozýva 22. júna 2019 na spoločnú púť do Blatnohradu – Zalaváru  pri príležitosti 1150. výročia smrti sv. Cyrila, menovania sv. Metoda pre Panóniu a Veľkú Moravu a kňazského svätenia sv. Gorazda.

 

Program:

10.00 – zhromaždenie účastníkov pri slovenskom súsoší sv. Cyrila a sv. Metoda

10.30 – hymny, kladenie vencov, príhovory, kultúrny program

12.00 – sv. omša na základoch baziliky sv. Hadriána, ktorú dal r. 850 postaviť knieža Pribina

13.00 – spoločné posedenie pri vojenskom guláši

15.00 – ukončenie programu

 

Predstavte si, prosím, staroslávny Nitriansky hrad a Zobor, nedobytnú pevnosť Rasticovu - Devín, baziliku na Bratislavskom hrade...

Až v Blatnohrade človek v plnej miere môže pochopiť, v čom spočívala štátnická múdrosť a veľkosť Rastislavova. Tu u Pribinovho syna Koceľa sa zastavili svätí solúnski bratia Konštantín a Metod na svojej púti do Večného Mesta a práve tu sa našla na črepe hlaholika.

Staroslovenčina ako štvrtý liturgický jazyk, Božie požehnanie a genialita svätého Cyrila a svätého Metoda, spolupatrónov  Európy, položili základy slovenskej a slovanskej vzdelanosti.

Tu môže človek zažiť postať duchovnú a priniesť si ju domov. Blatnohrad patrí k posvätným miestam slovenského národa i všetkých slovanských národov.