XIX. pěší pouť na Velehrad 2019

na poděkování svatým Cyrilu a Metoději, s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo a zvláště za mír, církev, vlast a za rodiny a mládež - s dodatkem patrona poutníků  - Jak 4,15 Dá-li Pán ...

Téma: život a odkaz sv. Anežky

Pondělí 19.8. - sobota 24.8.2019

Vycházíme z 19 míst.

Přípravná etapa: neděle 18.8. po 16. hod. sraz u Cyrilometodějské lípy mezi Sirákovem a Újezdem na hranicích diecézí, evropském rozvodí a historické hranici Čech a  Moravy - modlitba a pak v 17 h. pěšky do N. Veselí - 5,2 km, tam večeře a nocleh, další přípravná etapa: Radešínská Svratka - Vítochov

 

Pondělí 19.8. v 8.30 hodin z kostela sv. Václava v Novém Veselí  přes Kotlasy a Ostrov a v 15.15 je mše sv. v Netíně a dojdeme do Velkého Meziříčí

Začátky dalších proudů: Vranov n. D. (s poutníky z Jeníkova u Teplic),  Vítochov,  Sebranice u Litomyšle, 

20.8. pokračujeme dál ze Znojma, Vel. Meziříčí a Olešnice.

Další místa startů:

21.8. Olomouc, Brno Bystrc, Valašské Meziříčí, Skalka u Trenčína: česko-slovenský proud  s Petrem Hirschem, v Račicích začínají poutníci, kteří na Moravu doputovali etapově z Levého Hradce

22.8. Skalica, Ratíškovice

23.8. všechny proudy pokračují dál, další proud vychází z Brankovic

24.8. Uh. Brod, Nedachlebice

V sobotu 24.8. se všechny ostatní proudy se spojí a vycházejí v 8:00 z Boršic u Buchlovic (dojeďte za námi) anebo v 9 h. z Tupes.

 

Na Velehradě v sobotu 24. 8. 2019

10:30 obnova zasvěcení, přijetí do Společenství čistých srdcí, jeho členové vedou modlitbu růžence

11:30 mše sv. - slouží provinciál jezuitů P. Petr Přádka, SJ

15:00 přednáška, požehnání a rozloučení, možno jít na již XIII. hudební festival Šroubek, který v 19:00 pořádá Matice velehradská

S sebou: karimatku a věci na spaní. Zavazadla (i unavené poutníky) vezme doprovodné vozidlo. Spíme vždy pod střechou.