Výstava Putování dějinami s Cyrilem a Metodějem

Slovanské hradiště Mikulčice, Galerie návštěvnického centra, Mikulčice
Pořadatel: Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. ve spolupráci s Masarykovým muzeem Hodonín

Výstava vybraných výtvarných prací ze stejnojmenné česko-slovenské školní soutěže realizované v rámci projektu „Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách“ podpořeného Ministerstvem kultury ČR. Připomenutí kořenů české a slovenské státnosti, které mají vazbu již na období Velké Moravy a příchod misionářů Konstantina-Cyrila a Metoděje, bratrů ze Soluně. Reflexe cyrilometodějského odkazu pro současnost pohledem školní mládeže. Do soutěže se zapojilo 40 škol – ZŠ, SŠ, ZUŠ.