U příležitosti letošních oslav 100. výročí vzniku samostatného československého státu organizuje sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje v rámci projektu „Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách“ stejnojmennou konferenci. Výstupem konference bude kolektivní monografie. Cílem konference je odborně přispět k oslavám 100. výročí české a slovenské státnosti hledáním souvislostí mezi cyrilometodějskou tradicí a moderními dějinami. Program včetně možnosti přihlášení na konferenci je možné na webu http://www.cyril-methodius.eu/statnost100/25275-konference.