• Po stopách slovanských kořenů

    Cyrilometodějská stezka prezentuje soubor tras zaměřených na putování po stopách slovanských kořenů směřujících na Velehrad z různých směrů, využívajících značených tras Klubů českých a slovenských turistů vhodných převážně pro pěší putování. Poutní trasy Cyrilometodějské stezky jsou určeny nejen poutníkům, ale všem, kteří chtějí poodhalit tajemství evropské kulturní identity a cyrilometodějský odkaz, v němž se snoubí moudrost jazyka, řád zákona a úcta k druhým.

    Poutní trasy Cyrilometodějské stezky jsou navrženy tak, aby propojovaly poutní místa a zároveň přinášely informace o kulturním dědictví raného středověku

    Jedná se jak o hmotné statky jako jsou např. archeologické naleziště, nálezy a archeoparky - slovanská hradiště, sakrální stavby, sochy, obrazy, muzea, galerie, knihovny a jejich kulturní fondy a expozice, tak i dědictví nehmotné povahy. Jsou to myšlenky, umění, symbolické a kognitivní systémy (jazyk, písmo, řeč). Jeho součástí jsou například slovanská znaková písma (hlaholice - vynález Konstantina, navazující cyrilice a azbuka), slovanské jazyky a literatura, kulturní a vzdělávací akce a programy inspirované jejich odkazem či křesťanskou Cyrilometodějskou tradicí.

Cyrilometodějské trasy

62 km

Pustevny - Svatý Hostýn

Cyrilometodějská trasa vedoucí od Pusteven spojuje dvě mystické hory ležící na území Východní Moravy - Radhošť a Svatý Hostýn.

72 km

Pustevny - Svatý Hostýn var. 2

Cyrilometodějská trasa propojující dvě významná turistická místa procházející krásnou přírodou Beskyd a Hostýnských vrchů.

75 km

Svatý Hostýn - Zlín - Velehrad

Turistická varianta putování po významných poutních místech Cyrilometodějské stezky ze Svatého Hostýna na Velehrad.

60 km

Zlín - Luhačovice - Velehrad

Cyrilometodějská trasa vedoucí po turistických značkách krásnou krajinou propojující významná turistická místa Zlínského kraje.

109 km

Šaštín - Velehrad

Páteřní trasa Cyrilometodějské stezky na území České republiky s přesahem na Slovensko propojující významná poutní místa a hradiště Velké Moravy.

112 km

Svatý Kopeček - Velehrad

Páteřní trasa Cyrilometodějské stezky na území České republiky propojující významná poutní místa Zlínského a Olomouckého kraje.