• Úloha místních aktérů v rozvoji Cyrilometodějské stezky

    Úterý 11. října 2016, V. výroční konference Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje, Nitra

    Konference s názvem Úloha místních aktérů v rozvoji Cyrilometodějské stezky se konala 11. října v Župním domě v Nitře. Cílem konference bylo informovat o celkovém záměru rozvíjet mezinárodní partnerskou síť na podporu budování poutních tras s centrem ve Velehradě a specifických možnostech pro rozvoj stezky v Nitranském kraji.

    Konferenci, na které vystoupila řada renomovaných odborníků na velkomoravskou, církevní tematiku a cestovní ruch, pořádalo zájmové sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje ve spolupráci s Nitranským samosprávným krajem pod záštitou předsedy kraje doc. Ing. Milana Belicy, PhD.