• Perspektivy Cyrilometodějské stezky v Jihomoravském kraji

    Čtvrtek 30. listopadu 2017, VI. výroční konference Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje, Hodonín

    Nad perspektivami Cyrilometodějské stezky v Jihomoravském kraji debatovali účastníci mezinárodní konference. Pořádající sdružení usiluje o zavedení značených cyrilometodějských tras na jižní Moravě (např. od Mikulčic přes Svatý Antonínek na Velehrad a od Vranova přes Křtiny a Horu sv. Klimenta na Velehrad) a speciální nabídky pro poutníky a turisty podél nich. Na konferenci bylo také podepsáno memorandum o spolupráci mezi sdružením Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje a spolkem Svatá Ludmila 1100 let.

    Cílem konference bylo informovat aktéry na jižní Moravě o kulturních stezkách Rady Evropy a kandidátské Cyrilometodějské stezce s těžištěm ve Zlínském kraji. Dále aktivizovat ke spolupráci v rozjetých projektech a využít tak potenciál kulturně-historického dědictví zdejšího regionu ve prospěch plánovaných poutních tras a související nabídky.

    Konferenci pořádalo sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje ve spolupráci s Jihomoravským krajem, Masarykovým muzeem Hodonín a Centrálou cestovního ruchu – Jižní Morava pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka a hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka.


Archiv pořádaných konferencí