K O N F E R E N C E

EVROPSKÉ KULTURNÍ STEZKY SV. CYRILA A METODĚJE

PERSPEKTIVY CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

 

 

Termín: čtvrtek 30. 11. 2017, 11:00 – 15:00 hodin

Místo: Masarykovo muzeum Hodonín, sál Evropa, Národní třída 21, 695 01 Hodonín

Program:

11:00 – 11:30 Prezence, cofee break

11:30 – 12:30 BLOK 1

11:30 - 11:45 Úvodní zdravice

Jan Pijáček, radní Zlínského kraje a předseda Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje

Mgr. Petr Fedor, Odbor kultury a památkové péče Jihomoravského kraje

Mgr. Irena Chovančíková, ředitelka Masarykova muzea Hodonín

11:45 - 12:00 Ing. Martina Janochová - Cyrilometoějská stezka jako kandidátská kulturní stezka Rady Evropy, sdružení EKSCM

12:00 - 12:20 PhDr. František Synek - Mikulčice a další místa s velkomoravskou tradicí, Masarykovo muzeum Hodonín

12:20 - 12.30 Podpis memoranda o spolupráci mezi sdružením Evropská kutlurní stezka sv. Cyrila a Metoděje a spolkem Svatá Ludmila 1100 let

12:30 - 13:30 Coffee break, občerstvení

13:30 - 15:00 BLOK 2

13:30 - 13:45 Mgr. Ing. Monika Hlávková - Poutní turismus a Svatojakubská cesta na Jižní Moravě, Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava

13:45 - 14:00 R. D. Mgr. Roman Kubín - Podpora a perspktivy církevní turistiky, Biskupství brněnské

14:00 - 14:15 Ing. Martin Peterka - Projekt sdružení EKSCM "PartnerstvíCMS": nová platforma pro spolupráci a rozvoj stezky v moravskoslovenském příhraničí v letech 2018-9 - úvod do diskuse

14:15 - 15:00 Diskuse, závěr

15:30 - 16:30 Prohlídka areálu Slovanské hradiště v Mikulčicích s vedoucím PhDr. Františkem Synkem, doprava autem vlastní (cca 20 min, 14 km)

 

Moderuje: Ing. Zdeněk Urbanovský, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy

Konference se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka a hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka.

 

Na konferenci Vás srdečně zve

Jan Pijáček, předseda sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje a člen Rady Zlínského kraje