K O N F E R E N C E

EVROPSKÉ KULTURNÍ STEZKY SV. CYRILA A METODĚJE

ÚLOHA MÍSTNÍCH AKTÉRŮ V ROZVOJI CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY

 

 

Termín: úterý 11. 10. 2016, 10:00 – 13:00 hodin

Místo: Župný dom, Sál zastupitelstva, Župné nám. 3, Nitra, Slovensko

Program:

9:30 – 10:00 Prezence, cofee break

10:00 – 11:40 BLOK 1 - Cyrilometodějská stezka na Slovensku

1.     Prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc.

O cestách, kresťanských kostoloch a sídlach spoločenských elít v 9. storočí na západnom Slovensku

2.     PhDr. Peter Bednár, CSc.

Stopy veľkomoravskej tradície v Nitre

3.     Akad. maliar Jozef Dorica

História Rotundy sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici vo svetle najnovších výskumov

4.     PhDr. Karol Pieta, DrSc.

Veľkomoravské centrum v Bojnej a cyrilo-metodská tradícia

5.     Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. (prednesie ThDr. Tibor Ujlacký, PhD.)

Možnosti Nitrianskeho biskupstva v oblasti rozvoja Cyrilo-metodskej pútnickej cesty

6.     doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD.

Možnosti Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v rozvoji Cyrilo-metodskej cesty

7.     Mgr. Marta Hároniková

Potenciálny prínos Cyrilo-metodskej cesty pre rozvoj cestovného ruchu v Nitre

8.     PhDr. František Synek

Archeopark Mikulčice-Kopčany nový společný česko-slovenský kulturní statek

 

11:40 – 12:00 Cofee break, občerstvení

 

12:00 – 13:00 BLOK 2 Projekty pro rozvoj Cyrilometodějské stezky

  1. PhDr. Dana Daňová – Aktivity krajské destinační agentury ve vztahu k Cyrilometodějskému tématu
  2. Ing. Martina Janochová – Spolupráce s místními aktéry a projekty přeshraniční spolupráce
  3. Mag. Ernst Leitner, G&L Werbe und Verlags GmbH, Vídeň, Rakousko – Santa Via Romea           – po stopách evropských svatých
  4. Mag. Dr. Johannes Maier MES, Zemský úřad Korutany, Rakousko – Partnerství a aktivity v projektu Santa Via Romea

 

13:00 – 13:30 Coffee break, networking