Příspěvky konference

Příspěvek: Cyrilometoějská stezka jako kandidátská kulturní stezka Rady Evropy

Přednášející: Ing. Martina Janochová

Příspěvek: Mikulčice a další místa s velkomoravskou tradicí

Přednášející: PhDr. František Synek

Příspěvek: Poutní turismus a Svatojakubská cesta na Jižní Moravě

Přednášející: Mgr. Ing. Monika Hlávková

Příspěvek: Podpora a perspktivy církevní turistiky


Přednášející: R. D. Mgr. Roman Kubín

Příspěvek: Projekt sdružení EKSCM "PartnerstvíCMS": nová platforma pro spolupráci a rozvoj stezky.

Přednášející: Ing. Martin Peterka


Archiv prezentací