Příspěvky konference

Příspěvek: O cestách, kresťanských kostoloch a sídlach spoločenských elít v 9. storočí na západnom Slovensku

Přednášející: Prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc.

Příspěvek: Stopy veľkomoravskej tradície v Nitre


Přednášející: PhDr. Peter Bednár, CSc.

Příspěvek: História Rotundy sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici vo svetle najnovších výskumov

Přednášející: Akad. maliar Jozef Dorica

Příspěvek: Veľkomoravské centrum v Bojnej a cyrilo-metodská tradícia

Přednášející: PhDr. Karol Pieta, DrSc.

Příspěvek: Možnosti Nitrianskeho biskupstva v oblasti rozvoja Cyrilo-metodskej pútnickej cesty

Přednášející: ThDr. Tibor Ujlacký, PhD.

Příspěvek: Možnosti Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v rozvoji Cyrilo-metodskej cesty

Přednášející: doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD.

Příspěvek: Potenciálny prínos Cyrilo-metodskej cesty pre rozvoj cestovného ruchu v Nitre

Přednášející: Mgr. Marta Hároniková

Příspěvek: Archeopark Mikulčice-Kopčany – nový společný česko-slovenský kulturní statek

Přednášející: PhDr. František Synek

Příspěvek: Aktivity krajské destinační agentury ve vztahu k Cyrilometodějskému tématu

Přednášející: PhDr. Dana Daňová

Příspěvek: Spolupráce s místními aktéry a projekty přeshraniční spolupráce

Přednášející: Ing. Martina Janochová

Příspěvek: Partnerství a aktivity v projektu Santa Via Romea

Přednášející: Mag. Dr. Johannes Maier MES

Příspěvek: Projekt Santa Via Romea – po stopách evropských svatých

Přednášející: Mag. Ernst Leitner