• Tisková zpráva

    Konference v Nitře potvrdila připravenost Nitranského kraje a zdejších aktérů využít potenciál bohatého kulturního dědictví pro Cyrilometodějskou stezku

    ZLÍN, NITRA – Konference s názvem Úloha místních aktérů v rozvoji Cyrilometodějské stezky se konala 11. října v Župním domě v Nitře. Cílem konference bylo informovat o celkovém záměru rozvíjet mezinárodní partnerskou síť na podporu budování poutních tras s centrem ve Velehradě a specifických možnostech pro realizaci stezky v Nitranském kraji. V tomto regionu, kde sídlila bájná Nitrawa, stejně jako ve Zlínském kraji spojeného se středověkým Veligradem, usiluje pořádající sdružení o rozvoj spolupráce mezi různými místními aktéry, aby se podél vznikajících poutních tras, které budou připomínat stále aktuální cyrilometodějský odkaz a s ním spojené kulturní dědictví, vytvořila pod značkou Cyrilometodějská stezka dlouhodobě udržitelná a pestrá nabídka. A to nejen pro podporu kulturního či náboženského turismu, ale například i pro výměnu mladých či současnou uměleckou reflexi.