• Tiskové zprávy

  Nabídku adventních aktivit rozšiřuje poutník Petr Hirsch o putování z Šaštína na Velehrad

  ZLÍN, HODONÍN - rozvoji poutní turistiky byla věnována převážná část konference „Perspektivy Cyrilometodějské stezky v Jihomoravském kraji“. Pěší poutě pomáhají nacházet lidem zklidnění a sebe sama, jsou šetrné k životnímu prostředí, úsporné i zdravé. Celoevropský trend je takový, že oslovují čím dál více lidí s vyznáním i bez vyznání. Církevní turismus na jižní Moravě rozvíjí také Brněnské biskupství, o čemž hovořil biskupský delegát Roman Kubín (www.cirkevnituristika.cz) nebo Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava (www.jakubskacesta.cz), jak sdělila Monika Hlávková. Pořádající sdružení usiluje o zavedení značených cyrilometodějských tras na jižní Moravě (např. od Mikulčic přes Svatý Antonínek na Velehrad a od Vranova přes Křtiny a Horu sv. Klimenta na Velehrad) a speciální nabídky pro poutníky a turisty podél nich. Velkomoravské památky na jižní Moravě představil vedoucí slovanského hradiště v Mikulčicích František Synek a pozval účastníky na prohlídku hradiště po konferenci. Martin Peterka uvedl debatu o přeshraničním projektu, které bude sdružení EKSCM realizovat ve spolupráci s krajskými samosprávami i místními aktéry v následujících dvou letech s cílem koordinovaného rozvoje Cyrilometodějské stezky v moravskoslovenském příhraničí.

  Na konferenci bylo také podepsáno memorandum o spolupráci mezi sdružením Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje a spolkem Svatá Ludmila 1100 let (wwwsvataludmila.cz), založeným v Čechách v r. 2016. Obě neziskové organizace spojuje úcta ke kulturnímu dědictví naší země s kořeny v raném středověku a také snaha rozvíjet odkaz našich světců za účelem osvěty i regionálního rozvoje.“

 • Tiskové zprávy

  Cyrilometodějská stezka se představí na konferenci v Hodoníně

  HODONÍN - Nad perpektivami Cyrilometodějské stezky v Jihomoravském kraji budou debatovat účastníci konference konané 30.11.2017 v Masarykově muzeu Hodonín. "Cílem konrerence je informovat aktéry na jižní Moravě o kulturních stezkách Rady Evropy a kandidátské Cyrilometodějské stezkce s těžištem ve Zlínském kraji. Dále aktivizovat ke spolupráci v rozjetých projektech a využít tak potenciál kulturně-historickéh dědictví zdejšího regionu ve prospěch plánovaných poutních tras a související nabídky.

  Cyrilometodějská stezka bude spolupracovat se spolkem Svatá Ludmila 1100 let

  HODONÍN - Memorandum o spolupráci dnes podepíší v Masarykově muzeu Hodonín sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (EKSCM) se spolkem Svatá Ludmila 1100 let. Obě neziskové organizace spojuje úcta ke kulturnímu dědictví naší země s kořeny v raném středověku a také snaha rozvíjet odkaz našich světců za účelem osvěty i regionálního rozvoje.