Projekt PartnerstvíCMS

 • 13.6.2018

  Uskutečnila se úvodní koference projektu pro stakeholdery Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí.

  Dne 13. června 2018 se uskutečnila v Panské dvoře v Kunovicích úvodní konference projektu Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí.

  Účastnilo se 80 českých i slovenských odborníků z oblasti veřejné správy, regionálního rozvoje, cestovního ruchu, kultury i církve, aby řešili koordinovaný rozvoj kulturní stezky v příhraničí.

  Konference se uskutečnila při příležitosti konání 25. Mezinárodního dětského folklórního festivalu Kunovské léto.


 • 20.2.2018

  Uskutečnilo se první zasedání přeshraniční pracovní skupiny v Bratislavě

  Dne 20. 2. 2018 se uskutečnilo na Krajském úřadě Bratislavského samosprávného kraje první setkání přeshraniční pracovní skupiny, která diskutovala nad realizací aktivit dle hramonogramu projektu PartnerstvíCMS financovaného z programu Interreg V-A SK-CZ.

  Hlavní body jednání se zaměřovaly na definování tematického vymezení a analýzu významných lokalit Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí, ustanovení regionálních pracovních skupin a harmonogramu jejich činností, povinnosti při dokladování monitorovacích zpráv a přehledu výdajů projektu. Analýza stakeholderů a identifikace dobrých praxí jsou aktivity plánované na toto pololetí realizace projektu. K tomu byly schválené šablony a metodiky na jejich realizaci.