Projekt PartnerstvíCMS

 • 16.- 17. 5. 2019

  Uskutečnila se druhá studijní cesta v Nitranském kraji.

  Ve dnech 16. a 17. 5. 2019 se uskutečnila druhá studijní cesta a to v Nitrankém kraji s prohlídkou nejzajímavějších míst na Cyrilomeodějské stezce.Cesta symbolicky začala v Nitře a skončila v Bojné, dvě Velkomoravské lokality.

  Účastníci studijní cesty tak byli obeznámeni s lokalitami, památkami a aktivitami, které NSK nabízí do portfolia akcí Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje.

  Cílem Studijní cesty pro partnery bylo ve zkratce představit významné památky ve spojení u unikátními lokálními produkty.


 • 20.- 21. 2. 2019

  Uskutečnila se první studijní cesta v Bratislavském kraji.

  Ve dnech 20. a 21. 2. 2019 se uskutečnila první studijní cesta v Bratislavském kraji s prohlídkou nejzajímavějších míst na Cyrilomeodějské stezce, která vede z hradu Devín do obce Dolany a dále vede přes Trnavský kraj do ČR.

  Počátečním a nejvýznamnějším místem je bezpochyby hrad Devín, kde se Studijní cesta začala.

  Cílem Studijní cesty pro partnery bylo ve zkratce představit významné památky ve spojení u unikátními lokálními produkty.


 • 5. 12. 2018

  Uskutečnilo se druhé jednání přeshrančiní pracovní skupiny v Nitře.

  Přeshraniční pracovní skupina měla setkání dne 5. prosince 2018 v Aule Seminára sv. Gorazda v Nitře.

  Mimo povinné administrativní záležitosti týkající se monitorování a vyúčtování projektu vznikla hojná diskuse, jakými aktivitami chtějí jednotliví partneři rozvíje CM stezku ve svých území.

  Partneři představili trasy CM stezky, které byli nebo se plánují vyznačit včetně doprovodné infrastruktury.

 • 13.6.2018

  Uskutečnila se úvodní koference projektu pro stakeholdery Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí.

  Dne 13. června 2018 se uskutečnila v Panské dvoře v Kunovicích úvodní konference projektu Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí.

  Účastnilo se 80 českých i slovenských odborníků z oblasti veřejné správy, regionálního rozvoje, cestovního ruchu, kultury i církve, aby řešili koordinovaný rozvoj kulturní stezky v příhraničí.

  Konference se uskutečnila při příležitosti konání 25. Mezinárodního dětského folklórního festivalu Kunovské léto.


 • 20.2.2018

  Uskutečnilo se první zasedání přeshraniční pracovní skupiny v Bratislavě

  Dne 20. 2. 2018 se uskutečnilo na Krajském úřadě Bratislavského samosprávného kraje první setkání přeshraniční pracovní skupiny, která diskutovala nad realizací aktivit dle hramonogramu projektu PartnerstvíCMS financovaného z programu Interreg V-A SK-CZ.

  Hlavní body jednání se zaměřovaly na definování tematického vymezení a analýzu významných lokalit Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí, ustanovení regionálních pracovních skupin a harmonogramu jejich činností, povinnosti při dokladování monitorovacích zpráv a přehledu výdajů projektu. Analýza stakeholderů a identifikace dobrých praxí jsou aktivity plánované na toto pololetí realizace projektu. K tomu byly schválené šablony a metodiky na jejich realizaci.