• Pas poutníka

    Poutní pasy budou pro účastníky k dispozici u organizátorů na Výšině sv. Mětoděje nebo v Památníku Velké Moravy.

    Bližší informace k poutním pasům bude možné získat u organizátorů v průběhu putování.