• Tisková zpráva

    Dvě nové Poutníkovy hledačky mezi Uherským Hradištěm a Velehradem jsou ideální prázdninovou aktivitou

    ZLÍN, UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Děti, mládež a další zájemci, které baví luštění v terénu, mohou využít dvě nové Poutníkovy hledačky tematicky spojené s počátky naší kultury – obdobím Velké Moravy a cyrilometodějskou tradicí. Poutníkova Veligradská hledačka obsahuje devět zastavení (úkolů) a vede z Výšiny sv. Metoděje v Uherském Hradišti-Sadech do Starého Města. Poutníkova Velehradská hledačka začíná ve Starém Městě, následuje poutní cestu růžence a končí na Velehradě, obsahuje 13 zastavení s úkoly.

    Pro úspěšné luštitele je připraven v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě a v Turistickém centru Velehrad malý poklad, který leží v zakódované truhličce. Trasy i hledačky jsou nenáročné, vhodné pro rodiny se školní mládeží, děti by měly umět číst a psát. Jsou k dispozici v MIC Uherské Hradiště a na vybraných místech podél trasy, např. ve Slováckém muzeu, Památníku Velké Moravy, TC Velehrad, ke stažení na webu www.cyril-methodius.eu/putovani/.