Program Cyrilo-metodského putovania, Nitra 4. júla 2017

 

9.00-10.15 hod. zraz účastníkov, otvorenie pri Kostole sv.Michala v Drážovciach, prehliadka kostola, historický výklad o misii sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

cca 45 min-individuálne peší pochod alebo jazda na bicykli značeným turistickým chodníkom cez Pliešky k Liečebnému ústavu pod Zoborom a k ruinám kláštora

11.15-12.15 hod. prehliadka ruín, historický výklad o Zoborskom kláštore, pečiatkovanie pasov

cca 45 min- individuálny peší pochod alebo jazda na bicykli značenou cestou do archeoskanzenu na Martinskom vrchu (bývalé kasárne)

13.00-14.00 hod. prehliadka skanzenu, historický výklad a ukážka života na Veľkej Morave v archeoskanzene Martinský vrch, pečiatkovanie pasov

cca 20 min – individuálny peší pochod alebo jazda na bicykli na Svätoplukovo námestie

14.30 hod. ukončenie na Svätoplukovom námestí, odovzdanie dekrétov pútnika a pamätných predmetov, odovzdávanie certifikátov do 15.00 hod.

 

Po skončení putovania možno navštívit Nitriansky jarmok a Pivný festival v rámci programu Cyrilo-metodských slávností Nitra, milá Nitra a večerný koncert Simy Martausovej a skupiny IMT Smile o 19:30 a 21:00 hod.

 

Organizuje združenie Europska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda s partnermi, tel.: +420 733 161 674, info@cyril-methodius.eu, www.regionnitra.sk.