• Po prvýkrát zorganizovali cyrilo-metodské putovanie z Dražoviec do Nitry

    NITRA – Súčasťou programu slávností Nitra, milá Nitra a Cyrilo-metodských slávností 2017 bolo 4. júla po prvýkrát aj podujatie pod názvom Cyrilo-metodské putovanie, alebo Po stopách sv. Cyrila a Metoda z Dražoviec cez Zobor do Nitry. Odbor vzdelávania a kultúry úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja ho pripravil v spolupráci so združením Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda, mestom Nitra, Nitrianskym biskupstvom, Zoborským skrášľovacím spolkom, Archeologickým ústavom SAV, Ústavom pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda UKF a Dobovým spolkom Militia portalis. Organizátori ponúkli zážitkové turisticko-historické podujatie pre všetky vekové kategórie po trase od kostola sv. Michala v Dražovciach cez Zoborský kláštor, Archeopark na Martinskom vrchu až na Svätoplukovo námestie.

    Putovanie otvoril viceprimátor mesta Nitra Ján Vančo, ktorý vo svojom príhovore vyjadril potešenie zo záujmu o podujatie a zaželal účastníkom príjemný zážitok. Pri kostole sv. Michala v Dražovciach po prehliadke kostola a výklade o misii sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, ktorý predniesol riaditeľ Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda Petra Ivaniča, udelil pútnikom správca farnosti v Dražovciach Ján Ďuriga požehnanie na cestu. Pútnici absolvovali aj prehliadku ruín a výklad o Zoborskom kláštore pod taktovkou historika Pavla Žebráka. V archeoparku na Martinskom vrchu po výklade riaditeľa Archeologického ústavu SAV Mateja Ruttkaya sa pútnici zoznámili s ukážkami života na Veľkej Morave, pálením keramiky a ochutnali dobové jedlá. Atmosféru podujatia dokreslila aj historická hudba v podaní súboru Musicantica Slovaca a výstava umeleckých fotografií pod názvom „Utajená krása Martinského vrchu“, ktorú pripravilo Krajské osvetové stredisko Nitra.

    Takmer 200 malých i veľkých pútnikov na bicykloch, alebo po vlastných nohách absolvovalo prvý ročník nenáročného podujatia po pamiatkach spojených s veľkomoravským obdobím a zbieralo pečiatky do pútnických pasov, na základe ktorých si na záver putovania na Svätoplukovom námestí z rúk primátora mesta Nitra Jozefa Dvonča a viceprimátora mesta Jána Vanča prevzali certifikáty o absolvovaní cesty, odznaky a pútnické kríže. Cyrilo-metodské putovanie ako spojenie príjemného s užitočným bolo ponúknuté ako alternatíva zvlášť pre prázdninujúcu mládež, ale aj pre všetkých milovníkov histórie a ctiteľov odkazu sv. Cyrila a Metoda, aby si aj týmto spôsobom uctili nielen ich pamiatku, ale poznávali aj dejiny nášho národa v príjemnom prírodnom a na historické pamiatky bohatom prostredí Nitrianskeho regiónu a mesta Nitra.