Projekt Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách

 • Jubilejní rok vzniku samostatné Československé republiky bude soustředěn na význam osobností moderních dějin. Při oslavách nebudou opomenuty také další osobnosti, kterých si budovatelé samostatné republiky vážili a z jejichž moudrosti také čerpali. Při pozvání soluňských bratří bylo cílem knížete Rostislava osamostatnění jeho země od vzrůstajícího vlivu okolních říší, tak jako bylo cílem T.G.Masaryka osamostatnit český a slovenský národ od Rakouska-Uherska. Lze tedy naleznout přímou linku mezi jednáním státotvorných osobností z 9. století, tak i 20. století. Touha po samostatnosti, používání vlastního jazyka, svébytném právním řádu vedla Rostislava i T.G.Masaryka. Rostislavovi pomohli k dosažení jeho cílů soluňští bratři vyslaní z Byzance. Rostislav tak získal rozhodující „dary“ pro vznik samostatného státu.

  Jak se „dary“ misionářů promítly do historie naše národa jak v období Velké Moravy, tak do založení nového státu v roce 1918, to bude předmětem zkoumání odborníky na konferenci, předmětem školních besed s Velkomoravanem, školní výtvarné soutěže i studentského fóra s odborníky.

Přehled realizovaných aktivit

 • 6. - 30. 9. 2018

  Pozvánka na vernisáž výstavy "Putování dějinami s Cyrilem a Metodějem"

  Přijměte naše pozvání na slavnostní vernisáž putovní výstavy Putování dějinami s Cyrilem a Metodějem spojenou s vyhlášením výsledků stejnojmenné výtvarné soutěže, předáváním ocenění a doprovodným programem na Památník Velké Moravy do Starého Města. Kromě zúčastněných žáků a studentů ZŠ, SŠ a ZUŠ zveme současně pedagogy, rodiny i další zájemce. Na památníku bude pro všechny připraven pestrý program. Vystoupí ZUŠ Uherské Hradiště – pobočka Staré Město, o ukázku dobového života se postará společnost přátel historie Morrigan. Expozicí Památníku Velké Moravy Vás provede vedoucí archeologického oddělení Slováckého muzea Mgr. Tomáš Chrástek. Nenechte si program ujít!


 • 13. 8. 2018

  Výstava dětských prací v Kunovicích

  Putovat v čase s Cyrilem a Metodějem lze na výstavě školních prací v Kunovicích.

  Jak oslovuje příběh řeckých bratrů, slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje dnešní školní mládež bylo možné se přesvědčit na Panském dvoře v Kunovicích během festivalu Kunovské léto na výstavě vybraných prací soutěže Putování dějinami s Cyrilem a Metodějem.


 • 8. 3. 2018

  Beseda s Velkomoravanem na ZŠ Březolupy

  Žáci 7. a 8. třídy Základní školy Březolupy se zúčastnili první Besedy s Velkomoravanem.

  O zajímavostech o životě a působení sv. Cyrila a Metoděje na Velké Moravě, které v učebnicích dějepisu nejsou popsané, obeznámil žáky 7. a 8. třídy ZŠ Březolupy Velkomoravan Petr "Abé" Novotný oděn do dobového odění Velkomoravského kněze. Žáci si mohli rovněž vyzkoušet dobové předměty a dozvědět se další informace například o rituálech, které obyvatelé Velké Moravy praktikovali. Některé z nich se dochovaly dodnes.