Projekt Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách

  • Jubilejní rok vzniku samostatné Československé republiky bude soustředěn na význam osobností moderních dějin. Při oslavách nebudou opomenuty také další osobnosti, kterých si budovatelé samostatné republiky vážili a z jejichž moudrosti také čerpali. Při pozvání soluňských bratří bylo cílem knížete Rostislava osamostatnění jeho země od vzrůstajícího vlivu okolních říší, tak jako bylo cílem T.G.Masaryka osamostatnit český a slovenský národ od Rakouska-Uherska. Lze tedy naleznout přímou linku mezi jednáním státotvorných osobností z 9. století, tak i 20. století. Touha po samostatnosti, používání vlastního jazyka, svébytném právním řádu vedla Rostislava i T.G.Masaryka. Rostislavovi pomohli k dosažení jeho cílů soluňští bratři vyslaní z Byzance. Rostislav tak získal rozhodující „dary“ pro vznik samostatného státu.

    Jak se „dary“ misionářů promítly do historie naše národa jak v období Velké Moravy, tak do založení nového státu v roce 1918, to bude předmětem zkoumání odborníky na konferenci, předmětem školních besed s Velkomoravanem, školní výtvarné soutěže i studentského fóra s odborníky.